Lubisz zwierzęta?

Wybierz zawód z pasją!

Zapisz się wstępnie

Technikum weterynarii - szkoła dla Ciebie

O technikum

Zawód - technik weterynarii - kształcenie w systemie 5 letnim

Nasze atuty

Nasze atuty

 • kształcimy od 1995 roku
 • atrakcyjne i wartościowe merytorycznie zajęcia
 • kadra złożona z praktykujących lekarzy weterynarii
 • małe zespoły klasowe
 • duża ilość praktycznej nauki zawodu
Uzyskasz umiejętności niezbędne do

Uzyskasz umiejętności niezbędne do

 • prowadzenia chowu i hodowli zwierząt
 • badania zwierząt
 • pomocy lekarzowi weterynarii przy leczeniu zwierząt
 • pełnienia nadzoru weterynaryjnego nad żywnością
Praktyczna nauka zawodu

Praktyczna nauka zawodu

 • na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW
 • w Warszawskim Ogrodzie Zoologicznym
 • na fermach trzody chlewnej i fermach bydła
 • w hodowlach koni
 • w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt "Na Paluchu"
Tytuł technika weterynarii nadaje OKE po zdaniu egzaminów zawodowych

Tytuł technika weterynarii
nadaje OKE po zdaniu
egzaminów zawodowych

 • RL. 10 – Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt
 • RL. 11 – Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego
 • Egzaminy przeprowadzane są w naszej szkole składają się z części testowej oraz z części praktycznej z wykonaniem

Dla uczniów i rodziców

Galeria