Lubisz zwierzęta?

Wybierz zawód z pasją!

Zapisz się wstępnie

Prywatne Technikum Weterynarii Nr 1 im. Simony Kossak - szkoła dla Ciebie

O technikum

Zawód - technik weterynarii - kształcenie w systemie 5 letnim

Nasze atuty

Nasze atuty

 • kształcimy od 1995 roku
 • atrakcyjne i wartościowe merytorycznie zajęcia
 • kadra złożona z praktykujących lekarzy weterynarii
 • małe zespoły klasowe
 • duża ilość praktycznej nauki zawodu
Uzyskasz umiejętności niezbędne do

Uzyskasz umiejętności niezbędne do

 • prowadzenia chowu i hodowli zwierząt
 • badania zwierząt
 • pomocy lekarzowi weterynarii przy leczeniu zwierząt
 • pełnienia nadzoru weterynaryjnego nad żywnością
Praktyczna nauka zawodu

Praktyczna nauka zawodu

 • na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW
 • w Warszawskim Ogrodzie Zoologicznym
 • na fermach trzody chlewnej i fermach bydła
 • w hodowlach koni
 • w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt "Na Paluchu"
 • w przyszkolnym gabinecie weterynaryjnym Praska Przykotnia
Tytuł technika weterynarii nadaje OKE po zdaniu egzaminów zawodowych

Tytuł technika weterynarii
nadaje OKE po zdaniu
egzaminów zawodowych

 • ROL.11 - Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt
 • ROL.12 - Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych
 • Egzaminy przeprowadzane są w naszej szkole składają się z części testowej oraz z części praktycznej z wykonaniem

Dla uczniów i rodziców

Galeria