Lubisz zwierzęta?

Wybierz zawód z pasją!

Zapisz się wstępnie

Zapisz się do nas poprzez formularz online

W ciągu kilku dni skontaktujemy się z Tobą.

Formularz rejestracji

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane

* pola obowiązkowe

Prywatne Technikum Weterynarii Nr 1 im. Simony Kossak

Kandydatów ubiegających się o przyjęcie do naszej szkoły obowiązuje rozmowa rekrutacyjna oraz przedstawienie portfolio. Portfolio (w formie prezentacji, zdjęć, rysunków lub każdej innej) powinno pokazać zainteresowanie kandydata zwierzętami. Na rozmowie obecny musi być rodzic/opiekun prawny. Odbywa się ona z udziałem dwóch nauczycieli przedmiotów zawodowych, w miłej, przyjaznej atmosferze.

Celem dobrego przygotowania się do rozmowy kandydatom sugerujemy przemyślenie odpowiedzi na najważniejsze pytanie : “dlaczego chcesz podjąć naukę w technikum weterynarii?”

Wymagane dokumenty:

  • świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (podstawowej)
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w technikum weterynarii (skierowania w sekretariacie szkoły)
  • 2 zdjęcia legitymacyjne
  • kwestionariusz osobowy (dostępny w sekretariacie szkoły)
  • orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeśli dotyczy)
  • kwestionariusz osobowy i umowa o kształcenie (dostępne w sekretariacie szkoły)

Kursy kwalifikacyjne
i zawodowe

(pszczelarz, technik pszczelarz, ogrodnik, technik ogrodnik, zoopsycholog, zoofizjoterapeuta koni, zoofizjoterapeuta zwierząt towarzyszących, laborant weterynaryjny, treser psów, groomer)

Wymagane dokumenty:

  • świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (na kursach kwalifikacyjnych na poziomie technika obowiązuje - świadectwo ukończenia szkoły średniej)
  • 1 zdjęcie
  • kwestionariusz osobowy i umowa o kształcenie (dostępne w sekretariacie szkoły)

Warsztaty zawodowe
doskonalące

Wymagane dokumenty:

  • kwestionariusz osobowy (dostępny w sekretariacie szkoły)

Masz pytanie? Zadzwoń:

Sekretariat czynny:
poniedziałek-czwartek: 8.30 – 15.00,
piątek: 8.30 – 18.00,
sobota: 9.00 – 12.00