Lubisz zwierzęta?

Wybierz zawód z pasją!

Zapisz się wstępnie

BEHAWIORYSTA KOTÓW

Kurs zawodowy

Rozpoczęcie zajęć: 07-08.09.2024

Cel kursu:

Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu obserwowania zachowań kotów oraz diagnozowania i terapii niepożądanych zachowań kotów.

Absolwent kursu, po uprzednim uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu, uzyska tytuł zawodowy Zoopsycholog – Behawiorysta kotów zgodny z klasyfikacją zawodów Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Informacje ogólne:

 • Kurs obejmuje 180 godzin dydaktycznych
 • Kurs prowadzony przez doświadczoną kadrę według programu autorskiego
 • Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym, zjazdy co 2 tygodnie (sobota-niedziela)
 • Planowana data rozpoczęcia kursu – wrzesień 2024r
 • Maksymalna liczba uczestników – 20 osób

Wymagania względem uczestników:

 • ukończenie 18-go roku życia
 • brak przeciwwskazań lekarskich do udziału w kursie oraz wykonywania zawodu

Egzamin:

Warunkiem otrzymania tytułu zawodowego jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego. Egzamin składa się z:

 • Części pisemnej – test . Wynik pozytywny otrzymuje się po uzyskaniu min 60%
 • Części ustnej – sytuacja praktyczna do omówienia. Wynik pozytywny otrzymuje się po uzyskaniu min 75%

Informacje dodatkowe:

 • Mile widziane doświadczenie w pracy ze zwierzętami
 • Rekrutacja bez egzaminów, decyduje kolejność zgłoszeń

Ramowy plan zajęć

Przedmiot

Pochodzenie kota domowego

Etogram kota

Porozumiewanie się kotów na różnych etapach ich życia

Komunikacja kot – człowiek (techniki uczenia, wzmacniania i minimalizowania zachowań)

Wprowadzenie do psychologii

Elementy psychologii kota domowego

Wpływ środowiska na zachowanie kota – koty bezdomne, koty w domach tymczasowych, koty w schroniskach

Zaburzenia zachowania

Wywiad z właścicielem zwierzęcia

Współpraca z właścicielem zwierzęcia

Praca behawiorysty kociego

Jak planować przebieg konsultacji

Rola diety w dobrostanie kota

Terapie behawioralne

Terapia farmakologiczna zaburzeń zachowania

Terapia dietą

Terapie wspomagające – aromaterapia, fitoterapia i inne

Terapie łączone, plan terapii długoterminowej

Analiza przypadków

Powtórzenie materiału

Egzamin

Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego

LICZBA GODZIN

2

6

8

8

6

12

6

24

3

3

3

3

6

12

6

18

6

12

24

6

6

180

Prowadzący

Dr n. wet. Jagna Kudła

Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie. Od 2005r., po ukończeniu kursu European School for Advanced Veterinary Studies “Behavioural Medicine I”, w ramach ogólnej praktyki lekarskiej zajmuje się również terapią zaburzeń zachowania u psów i kotów.

Jest autorką pierwszej w Polsce pracy doktorskiej z dziedziny weterynaryjnej medycyny behawioralnej: „Przyczyny zachowań agresywnych u starych psów na podstawie badań w wybranych lecznicach i klinikach weterynaryjnych w Warszawie”. Wykładowca Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW oraz studiów podyplomowych: „Choroby psów i kotów”, a także “Pies w społeczeństwie – hodowla i zachowanie”. Aktywnie współpracuje z czasopismami weterynaryjnymi i o tematyce zwierzęcej, w których publikuje artykuły poświęcone zachowaniu psów i kotów. Członek Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt, Polskiego Towarzystwa Etologicznego i European Society of Veterinary Clinical Ethology (ESVCE), a także członek założyciel Stowarzyszenia Weterynaryjnej Medycyny Behawioralnej. Współpracuje również z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się pomocą bezdomnym psom i kotom oraz dobrostanem zwierząt.

Maria Habrowska

mgr tech. wet.; behawiorysta.

Od 2010r. prowadzi praktykę behawioralną psów i kotów.
Wykładowca i współautor studiów podyplomowych: "Studium Kot: Zachowania prawidłowe i zaburzenia behawioralne" na UW,
Członek Polskiego Towarzystwa Etologicznego i European Society of Veterinary Clinical Ethology (ESVCE), a także członek założyciel Stowarzyszenia Weterynaryjnej Medycyny Behawioralnej.
Certyfikowany członek International Association of Animal Behavior Consultants.

Dr inż. Karolina Hołda

Niezależna specjalistka żywienia psów i kotów; wykładowczyni akademicka. Absolwentka Wydziału Nauk o Zwierzętach w SGGW w Warszawie. Odbyła staż doktorski na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej w Ghent University pod opieką prof. Myriam Hesty, DVM, PhD Vet Sci, DACVIM (Nutrition). Praktykowała w klinice weterynaryjnej w Los Angeles (Kalifornia, USA) w Metropolitan Animal Specialty Hospital (Nutrition Department) pod opieką dr Lisy Weeth, DVM, DACVIM (Nutrition). Autorka szeregu publikacji naukowych oraz popularno-naukowych. Zawodowo związana z rynkiem pet food od 2008 roku, udziela konsultacji merytorycznych producentom karm. Członkini European Society of Veterinary and Comparative Nutrition. Twórczyni cyklu kursów PRO z zakresu żywienia i dietetyki weterynaryjnej.

Więcej o mnie na stronie: www.karolinaholda.com

Trzy warianty cenowe

2125 zł

4 dogodne raty

4150 zł

2 dogodne raty

8200 zł

Opłata jednorazowa