Lubisz zwierzęta?

Wybierz zawód z pasją!

Zapisz się wstępnie

BEHAWIORYSTA KONI

Kurs zawodowy

Miejsca pracy:

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej, świadczenie usług behawiorystycznych zarówno w prywatnych ośrodkach jeździeckich jak i różnego typu fundacjach opiekujących się “końmi po przejściach”. Praca dla osób lubiących wyzwania, kontakt ze zwierzętami, cierpliwych i otwartych na nowe doświadczenia.

Wydajemy zaświadczenia ukończenia kursu na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Cel kursu:

Zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych pozwalających na zrozumienie końskich zachowań, wpływu interakcji człowiek-koń i wynikających z tego możliwości pracy z trudnym zwierzęciem.

Informacje ogólne:

Kurs obejmuje 160 godzin dydaktycznych, prowadzony przez doświadczoną kadrę w trybie zaocznym, zjazdy co dwa tygodnie (sobota-niedziela).

Forma kształcenia:

Kurs ma charakter zajęć teoretyczno-praktycznych. Część teoretyczną obejmują wykłady. Część praktyczna to praca z końmi w stajni.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

  • posiadanie wykształcenia średniego,
  • brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w kursie oraz wykonywania zawodu.

Egzamin:

Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego. Egzamin składa się z:

  • Części pisemnej – test . Wynik pozytywny otrzymuje się po uzyskaniu min 60%
  • Części ustnej – sytuacja praktyczna do omówienia. Wynik pozytywny otrzymuje się po uzyskaniu min 75%

Informacje dodatkowe:

  • Na prośbę uczestnika kursu wydawane będą stosowne zaświadczenia do ZUS, KRUS i innych instytucji.
  • Rekrutacja bez egzaminów, decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Dla osób uczestniczących w więcej niż jednym kursie są przewidziane zniżki.

Ramowy plan zajęć

Przedmiot Liczba godzin
Wstęp do psychologii

12

Elementy psychologii zwierząt

12

Zmysły u konia i ich rola w pracy ze zwierzęciem

12

Etogram konia, cztery typy osobowości

18

Podstawowe zaburzenia zachowania (narowy, nałogi itp.)

24

Mechanizmy uczenia się wykorzystywane w praktyce

24

Mowa ciała – zależności między postawą człowieka a reakcją konia, narzędzia komunikacji

18

Podstawy resocjalizacji trudnych koni

18

Praca ze źrebakami

12

Egzamin

10

Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego

160

Dodatkowo poruszone zostaną takie tematy jak prawidłowe i bezstresowe wprowadzanie koni do przyczepy, elementy naturalnej pracy z ziemi i wychowywania młodego konia.

Trzy warianty cenowe

1450 zł

4 dogodne raty

2800 zł

2 dogodne raty

5500 zł

Opłata jednorazowa