Lubisz zwierzęta?

Wybierz zawód z pasją!

Zapisz się wstępnie

DZIEŃ OTWARTY dla kandydatów do klasy I na r. szk. 2024/2025

Dni otwarte dla kandydatów do klas I na r. szk. 2024/2025:
 • 13 marca 2024 r. godz. 18:00
 • 17 kwietnia 2024 r. godz. 18:00

Zasady rekrutacji:

 • 1. Kandydatów ubiegających się o przyjęcie do naszej szkoły obowiązuje rozmowa rekrutacyjna.
 • 2. Zapisy na rozmowy rekrutacyjne przyjmujemy po pierwszym dniu otwartym.
 • 3. Rozmowa rekrutacyjna z kandydatką/kandydatem odbywa się w umówionym z sekretariatem szkoły terminie.
 • 4. Na rozmowie rekrutacyjnej konieczna jest obecność rodzica/opiekuna prawnego.
 • 5. Na rozmowę rekrutacyjną należy przynieść wydruk z dziennika elektronicznego ocen z I semestru kl. VIII oraz kserokopię świadectwa ukończenia kl. VII.
 • 6. Spotkanie rekrutacyjne składa się z:
 • 6.1 rozmowy dot. tematyki weterynaryjnej (dyrektor szkoły z kandydatką/kandydatem)
 • 6.2 rozmowy kandydatki/kandydata z pedagog specjalną
 • 6.3 ankiety o dotychczasowym funkcjonowaniu dziecka w szkole (wypełnia rodzic/opiekun prawny).
Miesięczny koszt nauki w naszym technikum wynosi 1150 zł przy opłacie 12-miesięcznej.
Dodatkowo pobieramy jednorazową opłatę wpisową w postaci 650 zł.
Szkoła nie prowadzi zindywidualizowanej ścieżki nauczania.
Serdecznie zapraszamy!