PCKZ
KURS ZAWODOWY
ZOOFIZJOTERAPEUTA zwierząt towarzyszących


Miejsca pracy:

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej i współpraca w ramach rehabilitacji z przychodniami, lecznicami małych zwierząt, często praca ze zwierzęciem w domu właściciela lub praca w stałym, jednym zakładzie leczniczym dla zwierząt oferującym usługi z zakresu fizjoterapii. Praca dla osób nie lubiących rutyny, chcących żyć aktywnie, otwartych na doświadczenia.

Wydajemy świadectwa ukończenia kursu na drukach MEN!

 

INFORMACJE OGÓLNE:

  • Kurs obejmuje 180 godzin dydaktycznych. Zajęcia odbywają się w trybie zjazdowym, zaocznym 2 razy w miesiącu (sobota-niedziela).
  • Zajęcia w 10-12 osobowych grupach

FORMA KSZTAŁCENIA:

Kurs ma charakter zajęć praktyczno-teoretycznych. Część teoretyczną stanowią wykłady. W części praktycznej uczestnicy wykonują badania oraz zabiegi na zwierzętach, fantomach oraz pozostałych uczestnikach kursu. Po zakończeniu kursu zaleca się odbycie praktyki u doświadczonego zoofizjoterapeuty.
Po zakończeniu kursu, kursanci będą mieli możliwość wymiany doświadczeń w grupie oraz z wykładowcami za pomocą powstałej platformy internetowej.


WYMAGANIA WZGLĘDEM UCZESTNIKÓW:

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

  • posiadanie świadectwa ukończenia szkoły średniej
  • ukończenie 18. roku życia
  • brak przeciwskazań zdrowotnych do udziału w kursie oraz wykonywania zawodu

EGZAMIN:

Warunkiem otrzymania tytułu zawodowego jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego. Egzamin składa się z:

  • Części pisemnej – test . Wynik pozytywny otrzymuje się po uzyskaniu min 60%
  • Części ustnej – zadania praktyczne. Wynik pozytywny otrzymuje się po uzyskaniu min 75%

OPIS ZAWODU:

Zoofizjoterapeuta jest osobą wchodzącą w skład weterynaryjnego zespołu medycznego.
Celem pracy zoofizjoterapeuty jest poprawa stanu psychofizycznego pacjenta weterynaryjnego, poprzez zastosowanie zarówno zabiegów profilaktycznych jak i leczniczych. Zoofizjoterapeuta przeprowadza zabiegi z zakresu fizykoterapii, kinezyterapii oraz masażu. Ściśle współpracuje z lekarzem weterynarii oraz właścicielem zwierzęcia czerpiąc od nich wiedzę o stanie zdrowia pacjenta, jego postępach i ograniczeniach w terapii.
Zoofizjoterapeuta posiada kompetencje umożliwiające badanie kliniczne pacjenta, zlecanie i ocenę badań dodatkowych, diagnozowanie oraz planowanie, przeprowadzanie i modyfikowanie planu rehabilitacyjnego.
Miejscem świadczenia usług zoo fizjoterapeutycznych są gabinety, lecznice i kliniki weterynaryjne, gabinety zoo fizjoterapii lub dom właściciela.
Wszelkie zabiegi zoo fizjoterapeutyczne muszą posiadać odpowiednia dokumentacje medyczną.

PRZEDMIOT
Biologia medyczna z elementami chemii organicznej
Anatomia i fizjologia
Elementy patologii ogólnej
Elementy farmakoterapii
Diagnostyka obrazowa
Elementy psychologii i tresury zwierząt
Wstęp do fizjoterapii
Kinezjologia
Masaż
Fizykoterapia
Kinezyterapia
Podstawy fizjoterapii klinicznej w ortopedii i traumatologii
Podstawy fizjoterapii klinicznej w neurologii
Podstawy fizjoterapii klinicznej w innych dysfunkcjach narządów wewnętrznych
Zaopatrzenie ortopedyczne
Egzamin

PROWADZĄCY:

Nazywam się Sonia Wojciechowska i od prawie 10 lat moja praca związana jest z medycyną weterynaryjną.

Jak zaczęła się moje WetDroga.

Po ukończeniu gimnazjum podjęłam naukę w technikum weterynaryjnym zdobywając dyplom technika weterynarii. Jeszcze w trakcie szkoły rozpoczęłam pracę w Całodobowej Lecznicy Zwierząt Sfora jako technik. Zawsze uważałam, iż ustawiczne kształcenie, zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności powinno być domeną nie tylko lekarzy, ale również średniego personelu weterynaryjnego.

Skąd fizjoterapia?
Właśnie dzięki czynnej pracy zawodowej, aktywnym uczestnictwie w procesie leczenia, byciu blisko pacjentów oraz uczestniczeniu w licznych seminariach, warsztatach i konferencjach wykiełkowało we mnie głębokie zainteresowanie fizjoterapią zwierząt. Do niedawna, była to bowiem jedna z najważniejszych luk w opiece medycznej zwierząt.

więcej

Udane operacje ortopedyczne, po których zwierzę nadal nie używa operowanej kończyny z powodu zmiany wzorca chodu. Nie radzenie sobie właścicieli zwierząt z opieka i pielęgnacją pozabiegową. Wzrost liczby pacjentów geriatrycznych i szukanie różnych form wspierania ich funkcjonowania. To tylko niektóre problemy, których nie wypełniały standardowe działania lekarskie. Chcąc otoczyć swoich pacjentów pełnią opieki zaczęłam stosować zdobywaną różnymi metodami wiedzę o fizjoterapii zwierząt w codziennej praktyce technika weterynarii. Rolą technika bowiem jest uzupełnianie pracy lekarza i bezpośrednia opieka i kontakt z pacjentem. Moje działania zyskały uznanie zarówno opiekunów zwierząt jak i współpracujących ze mną lekarzy. Razem z lekarzem weterynarii posiadającym tytuł zoofizjoterapeuty stworzyłyśmy zespół fizjoterapeutyczny a zabiegi z zakresu rehabilitacji medycznej weszły do codziennej praktyki w naszej lecznicy.

Studia
Chcąc zdobyć lepiej ugruntowana wiedzę, sięgnąć głębiej do naukowych podstaw i nieść jeszcze lepszą pomoc swoim rehabilitacyjnym pacjentom zdecydowałam się podjąć studia na wydziale medycznym – na kierunku fizjoterapia.
Jednoczesne studia, odbywanie licznych praktyk na oddziałach fizjoterapii ludzkiej, gruntowna wiedza z zakresu anatomii i fizjologii zwierząt oraz nieprzerwana praca w lecznicy zwierząt pozwoliły mi w sposób systematyczny i ciągły przekładać zdobywaną wiedzę fizjoterapeutyczna na grunt weterynaryjny. Moje zaangażowanie w fizjoterapię zwierząt pozwoliło mi przekonać władzę uczelni do zastosowania wyjątkowych zasad i umożliwienia mi ukończenia studiów obroną pracy dotyczącą fizjoterapii zwierząt (“Fizjoterapia po operacyjnym leczeniu uszkodzenia więzadła krzyżowego przedniego u psa-różnice w postępowaniu w zależności od metody operacyjnej”).

Obecnie
Dziś poza pracą fizjoterapeuty psów i kotów nadal kontynuuję prace jako technik weterynarii. Uważam bowiem, iż ścisła współpraca z wieloma lekarzami specjalistami oraz codzienny kontakt z medycyną weterynaryjną daje mi możliwość bardziej holistycznego podejścia do pacjenta oraz otaczania go opieką współpracującego ze sobą i uzupełniającego się wzajemnie zespołu.

Poza tytułem technika i fizjoterapeuty posiadam również tytuł instruktora FitPaws (fitness dla psów) oraz terapeuty Metody Dorna (terapia manualna).

Ustawiczne kształcenie nadal jest dla mnie bardzo istotną sprawą dlatego nieprzerwanie biorę udział w licznych warsztatach, sympozjach, konferencjach czy kursach.

Ciekawostki
Jestem współautorem książki “Ćwiczenia korekcyjne z przyborami THERA-BAND”, która powstała w trakcie studiów pod redakcja mojego promotora dr Sławomira Owczarka.

Prywatnie jestem właścicielka kota Franciszka oraz współwłaścicielką dość osobliwej sfory składającej się z dwóch kotów i czterech psów w tym jednego trójnogiego:) , którego często można spotkać razem ze mną przy okazji prowadzonych przeze mnie pokazów czy prelekcji.

mniej


Katarzyna Iwańczuk

Behawiorysta, Instruktor Szkolenia Psów,
Wykładowca,Sędzia Rally Obedience,
Instruktor Agility, Instruktor Handlingu,
Trener Profilaktyki Pogryzień

więcej

Założycielka centrum szkolenia i terapii zwierząt towarzyszących Akademia Psorbona. Wykładowca kursu zawodowego Zoopsycholog. Członek Stowarzyszenia Behawiorystów i Trenerów COAPE, Polskiego Towarzystwa Etologicznego oraz Stowarzyszenia Rally Obedience. Ekspert TV Puls w dziedzinie kynologii oraz felinologii. Inicjatorka i organizatorka wielu akcji charytatywnych mających na celu poprawę bytu bezdomnych zwierząt m.in. „STOP!KLATKA”, „Wyszkol Burka”, „Kup gryzaka dla zwierzaka”. Prowadzi terapie zachowań zwierząt towarzyszących, szkolenia psów oraz autorskie kursy i wykłady z zakresu kynologii oraz felinologii. Współpracuje z Fundacją Azylu pod Psim Aniołem m.in. w zakresie rozwiązywania problemów z zachowaniem u psów i kotów oraz szkolenia psów do adopcji, a także z Fundacją VIVA! jako behawiorysta programu Adopciaki.pl.

Ukończyła:

– Studia Podyplomowe „Pies i jego rola w społeczeństwie” Wydział Nauk
o Zwierzętach SGGW,
– Kurs Trenerski (trener psów),
– Kurs Dyplomowy z zakresu terapii zaburzeń zachowania zwierząt towarzyszących Centre of Applied Pet Ethology – otrzymując dyplom “Diploma in the Practical Aspects of Companion Animal Behaviour and Training” (COAPE) akredytowany przez National Open College Network
of the United Kingdom,
– Szkolenie “Trener Profilaktyki Pogryzień” Fundacja Terapeutyczna
“Pies dla Stasia” (uprawnienia do prowadzenia zajęć z profilaktyki pogryzień zgodnie z programem “BEZPIECZNY PIES = BEZPIECZNE DZIECKO”),
– Kurs “Farmakoterapia zaburzeń zachowania psów i kotów” Amber Batson (Wielka Brytania)
– Kurs “Instruktor agility” Leszek Kalisz (Polska)
– Kurs “Instruktor handlingu” Agata Korpetta (Polska)

Brała udział w licznych seminariach, sympozjach i warsztatach kierunkowych:

– seminarium „Punkt dziennej opieki nad psami” Raili Halme (Finlandia),
– warsztaty „Komunikacja psów” Alexa Capra (Włochy),
– warsztaty Pet Dog Trainers of Europe „Lękliwy pies na smyczy, czyli jak uniknąć szarpania i szczekania w czasie spacerów” Raili Halme,
– warsztaty “Najpierw wytresuj kurczaka” z kształtowania zachowań przy użyciu klikera,
– sympozjum “Mechanizmy zachowań zwierząt oraz możliwości ich modelowania” Uniwersytet Przyrodniczy (Wrocław),
– seminarium “Co mówimy psom” Alexa Capra,
– seminarium “Pamięć u psów” Amber Batson (Wielka Brytania),
– seminarium “BATTing 1000 for Dog Reactivity (Fear, Frustration and Aggression)” Grisha Stewart (USA) / BATTing 1000 dla reaktywnych psów (lęk, frustracja i agresja),
– IV Sympozjum Medycyny Kotów (zachowanie, problemy behawioralne oraz minimalizowanie stresu i dyskomfortu kotów w warunkach kliniki weterynaryjnej),
– seminarium “Zaburzenia behawioralne u kotów, zapobieganie i terapia” Vicky Halls (Wielka Brytania),
– seminarium “Pierwsza pomoc w nagłych przypadkach u psów”, Fundacja Centrum Pomocy Zwierzętom TRIP,
– seminarium “Tworzenie więzi i rozwój społeczny u kotów, a ich dobrostan” Prof. Patrick Bateson (Wielka Brytania),
– semianrium “Problemy w hodowlach psów i ich konsekwencje w świetle ich dobrostanu” Prof. Patrick Bateson (Wielka Brytania),
– “Adaptacja w świecie zwierząt” Prof. Patrick Bateson (Wielka Brytania),
– warsztaty “Klasy Komunikacji” Wojciech Radomiak,
– Konferencja Naukowa Centre of Applied Pet Ethology (COAPE),
– “Warsztaty Pracy Węchowej” Piotr Smurawa,
– seminarium “Trening naśladowania dla psów DO AS I DO” dr Claudia Fugazza (Włochy),
– seminarium “Medycyna Behawioralna w Praktyce” dr. Karen Overall (USA),
– seminarium “Psy agresywne, psy niebezpieczne” Jim Crosby (USA),
– seminarium “Emocjonalność psów i kotów, problemy behawioralne i terapia – aspekty praktyczne w praktyce weterynaryjnej i pracy behawiorysty zwierząt” dr. Robert Falconer-Taylor (Wielka Brytania).

W życiu prywatnym towarzyszą jej:
– „Szyszka” Berneński Pies Pasterski,
– “Mop” o mało co West Highland White Terrier
oraz jamniczy pies “Zozu”

mniejmgr inż. Adam Wróbel

Absolwent Wydziału Nauk o zwierzętach Warszawskiego SGGW, technik weterynarii oraz członek VEPRA – Veterinary European Physical Therapy and Rehabilitation Association, Autor publikacji z zakresu rehabilitacji weterynaryjnej. Jestem jedną z pierwszych osób w Polsce, która wyspecjalizowała się w rehabilitacji zwierząt (zabiegi fizjoterapeutyczne wykonuję od ok dziesięciu lat). Doświadczenie zdobyłem pracując wiele lat w dużej całodobowej Klinice weterynaryjnej a także na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej w Klinice Małych Zwierząt SGGW oraz w największym Polskim schronisku dla bezdomnych zwierząt na Paluchu. Wiedzę z zakresu rehabilitacji zwierząt poszerzam również będąc słuchaczem i uczestnikiem wielu kursów i sympozjów z dziedziny rehabilitacji i fizjoterapii.mgr Anna Gawryś

Jestem zoofizjoterapeutką i członkiem Polskiego Związku Zoofizjoterapeutów. Od 2014 r. czyli od początku jej istnienia związana jestem z Lecznicą Vet Care w Pruszkowie.

Pracuję przede wszystkim z pacjentami po operacjach ortopedycznych oraz z psimi seniorami. Szczególnie interesuje mnie także neurorehabilitacja.

Zajmuję się również groomingiem, interesuję zoopsychologią, a „z natury” jestem raczej humanistką. Na początku swojej drogi zawodowej długo kroczyłam ściśle humanistyczną ścieżką – ukończyłam Wydział Anglistyki UW i moje życie zawodowe wciąż jest po części związane z tą dziedziną. Od czasu do czasu udaje mi się również połączyć moje różne zawody – jestem współautorką przekładu książki „Fizjoterapia i masaż psów” autorstwa Julii Robertson i Andrew Mead (wyd. Galaktyka, 2017)

więcej

W pracy ze zwierzętami lubię różnorodność i brak rutyny. Każdy zwierzak przychodzi z czymś innym i na każdego staram się spojrzeć jak najszerzej. Spędzam z moimi pacjentami sporo czasu, mam więc okazję dobrze poznać ich potrzeby i problemy, a w razie potrzeby odesłać do specjalisty w danej dziedzinie. Mam przyjemność pracować ze wspaniałymi lekarzami weterynarii i behawiorystami, od których wciąż uczę się nowych rzeczy.

Oprócz kontaktu z samymi pacjentami, lubię również rozmowy z opiekunami zwierząt. Są one ważne nie tylko dlatego, że to właśnie oni najlepiej znają swoich podopiecznych, a moich pacjentów. Jestem przekonana, że rehabilitacja czworonożnego pacjenta opiera się na „trójporozumieniu” między terapeutą, opiekunem, no i oczywiście samym zwierzakiem. Bez tego porozumienia nie ma motywacji, a bez motywacji – no cóż, nie ma efektów. Staram się więc być dobrym słuchaczem i dobrym rozmówcą – wierzę, że jest to równie ważne jak sprawne ręce i wiedza.

mniej


Trzy warianty cenowe:

1250 zł.

w 4 dogodnych ratach

2400 zł.

w 2 dogodnych ratach

4700 zł.

koszt całkowity

   Zapisz się na kurs


Rozpoczęcie edycji wiosennej 2019:
6-7 kwietnia 2019

Nabór trwa. Szczegóły w sekretariacie.


Harmonogram – edycja wiosna 2019:

Ostatnia aktualizacja: 6.02.2019


Harmonogram – edycja jesień 2018:

Ostatnia aktualizacja: 2.10.2018


   wróć do poprzedniej strony