PCKZ
KURS ZAWODOWY
ZOOFIZJOTERAPEUTA zwierząt towarzyszących


Miejsca pracy:

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej i współpraca w ramach rehabilitacji z przychodniami, lecznicami małych zwierząt, często praca ze zwierzęciem w domu właściciela lub praca w stałym, jednym zakładzie leczniczym dla zwierząt oferującym usługi z zakresu fizjoterapii. Praca dla osób nie lubiących rutyny, chcących żyć aktywnie, otwartych na doświadczenia.

Wydajemy świadectwa ukończenia kursu na drukach MEN!

 

INFORMACJE OGÓLNE:

  • Kurs obejmuje 180 godzin dydaktycznych. Zajęcia odbywają się w trybie zjazdowym, zaocznym 2 razy w miesiącu (sobota-niedziela).
  • Zajęcia w 10-12 osobowych grupach

FORMA KSZTAŁCENIA:

Kurs ma charakter zajęć praktyczno-teoretycznych. Część teoretyczną stanowią wykłady. W części praktycznej uczestnicy wykonują badania oraz zabiegi na zwierzętach, fantomach oraz pozostałych uczestnikach kursu. Po zakończeniu kursu zaleca się odbycie praktyki u doświadczonego zoofizjoterapeuty.
Po zakończeniu kursu, kursanci będą mieli możliwość wymiany doświadczeń w grupie oraz z wykładowcami za pomocą powstałej platformy internetowej.


WYMAGANIA WZGLĘDEM UCZESTNIKÓW:

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

  • posiadanie świadectwa ukończenia szkoły średniej
  • ukończenie 18. roku życia
  • brak przeciwskazań zdrowotnych do udziału w kursie oraz wykonywania zawodu

EGZAMIN:

Warunkiem otrzymania tytułu zawodowego jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego. Egzamin składa się z:

  • Części pisemnej – test . Wynik pozytywny otrzymuje się po uzyskaniu min 60%
  • Części ustnej – zadania praktyczne. Wynik pozytywny otrzymuje się po uzyskaniu min 75%

OPIS ZAWODU:

Zoofizjoterapeuta jest osobą wchodzącą w skład weterynaryjnego zespołu medycznego.
Celem pracy zoofizjoterapeuty jest poprawa stanu psychofizycznego pacjenta weterynaryjnego, poprzez zastosowanie zarówno zabiegów profilaktycznych jak i leczniczych. Zoofizjoterapeuta przeprowadza zabiegi z zakresu fizykoterapii, kinezyterapii oraz masażu. Ściśle współpracuje z lekarzem weterynarii oraz właścicielem zwierzęcia czerpiąc od nich wiedzę o stanie zdrowia pacjenta, jego postępach i ograniczeniach w terapii.
Zoofizjoterapeuta posiada kompetencje umożliwiające badanie kliniczne pacjenta, zlecanie i ocenę badań dodatkowych, diagnozowanie oraz planowanie, przeprowadzanie i modyfikowanie planu rehabilitacyjnego.
Miejscem świadczenia usług zoo fizjoterapeutycznych są gabinety, lecznice i kliniki weterynaryjne, gabinety zoo fizjoterapii lub dom właściciela.
Wszelkie zabiegi zoo fizjoterapeutyczne muszą posiadać odpowiednia dokumentacje medyczną.

PRZEDMIOT
Biologia medyczna z elementami chemii organicznej
Anatomia i fizjologia
Elementy patologii ogólnej
Elementy farmakoterapii
Diagnostyka obrazowa
Elementy psychologii i tresury zwierząt
Wstęp do fizjoterapii
Kinezjologia
Masaż
Fizykoterapia
Kinezyterapia
Podstawy fizjoterapii klinicznej w ortopedii i traumatologii
Podstawy fizjoterapii klinicznej w neurologii
Podstawy fizjoterapii klinicznej w innych dysfunkcjach narządów wewnętrznych
Zaopatrzenie ortopedyczne
Egzamin

PROWADZĄCY:

Nazywam się Sonia Wojciechowska i od prawie 10 lat moja praca związana jest z medycyną weterynaryjną.

Jak zaczęła się moje WetDroga.

Po ukończeniu gimnazjum podjęłam naukę w technikum weterynaryjnym zdobywając dyplom technika weterynarii. Jeszcze w trakcie szkoły rozpoczęłam pracę w Całodobowej Lecznicy Zwierząt Sfora jako technik. Zawsze uważałam, iż ustawiczne kształcenie, zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności powinno być domeną nie tylko lekarzy, ale również średniego personelu weterynaryjnego.

Skąd fizjoterapia?
Właśnie dzięki czynnej pracy zawodowej, aktywnym uczestnictwie w procesie leczenia, byciu blisko pacjentów oraz uczestniczeniu w licznych seminariach, warsztatach i konferencjach wykiełkowało we mnie głębokie zainteresowanie fizjoterapią zwierząt. Do niedawna, była to bowiem jedna z najważniejszych luk w opiece medycznej zwierząt.

więcej

Udane operacje ortopedyczne, po których zwierzę nadal nie używa operowanej kończyny z powodu zmiany wzorca chodu. Nie radzenie sobie właścicieli zwierząt z opieka i pielęgnacją pozabiegową. Wzrost liczby pacjentów geriatrycznych i szukanie różnych form wspierania ich funkcjonowania. To tylko niektóre problemy, których nie wypełniały standardowe działania lekarskie. Chcąc otoczyć swoich pacjentów pełnią opieki zaczęłam stosować zdobywaną różnymi metodami wiedzę o fizjoterapii zwierząt w codziennej praktyce technika weterynarii. Rolą technika bowiem jest uzupełnianie pracy lekarza i bezpośrednia opieka i kontakt z pacjentem. Moje działania zyskały uznanie zarówno opiekunów zwierząt jak i współpracujących ze mną lekarzy. Razem z lekarzem weterynarii posiadającym tytuł zoofizjoterapeuty stworzyłyśmy zespół fizjoterapeutyczny a zabiegi z zakresu rehabilitacji medycznej weszły do codziennej praktyki w naszej lecznicy.

Studia
Chcąc zdobyć lepiej ugruntowana wiedzę, sięgnąć głębiej do naukowych podstaw i nieść jeszcze lepszą pomoc swoim rehabilitacyjnym pacjentom zdecydowałam się podjąć studia na wydziale medycznym – na kierunku fizjoterapia.
Jednoczesne studia, odbywanie licznych praktyk na oddziałach fizjoterapii ludzkiej, gruntowna wiedza z zakresu anatomii i fizjologii zwierząt oraz nieprzerwana praca w lecznicy zwierząt pozwoliły mi w sposób systematyczny i ciągły przekładać zdobywaną wiedzę fizjoterapeutyczna na grunt weterynaryjny. Moje zaangażowanie w fizjoterapię zwierząt pozwoliło mi przekonać władzę uczelni do zastosowania wyjątkowych zasad i umożliwienia mi ukończenia studiów obroną pracy dotyczącą fizjoterapii zwierząt (“Fizjoterapia po operacyjnym leczeniu uszkodzenia więzadła krzyżowego przedniego u psa-różnice w postępowaniu w zależności od metody operacyjnej”).

Obecnie
Dziś poza pracą fizjoterapeuty psów i kotów nadal kontynuuję prace jako technik weterynarii. Uważam bowiem, iż ścisła współpraca z wieloma lekarzami specjalistami oraz codzienny kontakt z medycyną weterynaryjną daje mi możliwość bardziej holistycznego podejścia do pacjenta oraz otaczania go opieką współpracującego ze sobą i uzupełniającego się wzajemnie zespołu.

Poza tytułem technika i fizjoterapeuty posiadam również tytuł instruktora FitPaws (fitness dla psów) oraz terapeuty Metody Dorna (terapia manualna).

Ustawiczne kształcenie nadal jest dla mnie bardzo istotną sprawą dlatego nieprzerwanie biorę udział w licznych warsztatach, sympozjach, konferencjach czy kursach.

Ciekawostki
Jestem współautorem książki “Ćwiczenia korekcyjne z przyborami THERA-BAND”, która powstała w trakcie studiów pod redakcja mojego promotora dr Sławomira Owczarka.

Prywatnie jestem właścicielka kota Franciszka oraz współwłaścicielką dość osobliwej sfory składającej się z dwóch kotów i czterech psów w tym jednego trójnogiego:) , którego często można spotkać razem ze mną przy okazji prowadzonych przeze mnie pokazów czy prelekcji.

mniej


Lek. wet. Joanna Niewęgłowska

Studia na Wydziale medycyny Weterynaryjnej SGGW ukończyła w 2006 roku, odtąd też pracuje w Lecznicy Sfora. Specjalizuje się w ultrasonografii, a badania USG w naszej lecznicy wykonuje od 7 lat. Swoje umiejętności oraz wiedzę w tej dziedzinie poszerza na wielu szkoleniach, kursach oraz konferencjach ultrasonograficznych (m.in. dwuetapowy kurs USG organizowany przez Sekcję Diagnostyki Obrazowej PSLWMZ, pięciodniowy kurs USG prowadzony przez Klinikę Therios, szereg szkoleń z diagnostyki ultrasonograficznej i biopsji narządowej organizowanych przez Akademię Fredwet, sesje weterynaryjne organizowane przez Sekcję Weterynaryjną Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego). Dodatkowo, wraz z lek. wet. Sebastianem Borowikiem, wykonuje biopsje narządowe pod kontrolą USG.

więcej

Kolejną dziedziną, którą się zajmuje, jest rehabilitacja. W 2011 roku uzyskała tytuł zoofizjoterapeuty w Europejskim Studium Przygotowania Zawodowego i Wiedzy Praktycznej.

Na codzień lekarz przyjmuje jako internista, interesuje ją w szczególności gastroenterologia oraz szeroko pojęta geriatria.

Prywatnie właścicielka suczki Jagody, psa Cyprysa i kotki Kitki.

mniej


Katarzyna Iwańczuk

Behawiorysta, Instruktor Szkolenia Psów,
Wykładowca,Sędzia Rally Obedience,
Instruktor Agility, Instruktor Handlingu,
Trener Profilaktyki Pogryzień

więcej

Założycielka centrum szkolenia i terapii zwierząt towarzyszących Akademia Psorbona. Wykładowca kursu zawodowego Zoopsycholog. Członek Stowarzyszenia Behawiorystów i Trenerów COAPE, Polskiego Towarzystwa Etologicznego oraz Stowarzyszenia Rally Obedience. Ekspert TV Puls w dziedzinie kynologii oraz felinologii. Inicjatorka i organizatorka wielu akcji charytatywnych mających na celu poprawę bytu bezdomnych zwierząt m.in. „STOP!KLATKA”, „Wyszkol Burka”, „Kup gryzaka dla zwierzaka”. Prowadzi terapie zachowań zwierząt towarzyszących, szkolenia psów oraz autorskie kursy i wykłady z zakresu kynologii oraz felinologii. Współpracuje z Fundacją Azylu pod Psim Aniołem m.in. w zakresie rozwiązywania problemów z zachowaniem u psów i kotów oraz szkolenia psów do adopcji, a także z Fundacją VIVA! jako behawiorysta programu Adopciaki.pl.

Ukończyła:

– Studia Podyplomowe „Pies i jego rola w społeczeństwie” Wydział Nauk
o Zwierzętach SGGW,
– Kurs Trenerski (trener psów),
– Kurs Dyplomowy z zakresu terapii zaburzeń zachowania zwierząt towarzyszących Centre of Applied Pet Ethology – otrzymując dyplom “Diploma in the Practical Aspects of Companion Animal Behaviour and Training” (COAPE) akredytowany przez National Open College Network
of the United Kingdom,
– Szkolenie “Trener Profilaktyki Pogryzień” Fundacja Terapeutyczna
“Pies dla Stasia” (uprawnienia do prowadzenia zajęć z profilaktyki pogryzień zgodnie z programem “BEZPIECZNY PIES = BEZPIECZNE DZIECKO”),
– Kurs “Farmakoterapia zaburzeń zachowania psów i kotów” Amber Batson (Wielka Brytania)
– Kurs “Instruktor agility” Leszek Kalisz (Polska)
– Kurs “Instruktor handlingu” Agata Korpetta (Polska)

Brała udział w licznych seminariach, sympozjach i warsztatach kierunkowych:

– seminarium „Punkt dziennej opieki nad psami” Raili Halme (Finlandia),
– warsztaty „Komunikacja psów” Alexa Capra (Włochy),
– warsztaty Pet Dog Trainers of Europe „Lękliwy pies na smyczy, czyli jak uniknąć szarpania i szczekania w czasie spacerów” Raili Halme,
– warsztaty “Najpierw wytresuj kurczaka” z kształtowania zachowań przy użyciu klikera,
– sympozjum “Mechanizmy zachowań zwierząt oraz możliwości ich modelowania” Uniwersytet Przyrodniczy (Wrocław),
– seminarium “Co mówimy psom” Alexa Capra,
– seminarium “Pamięć u psów” Amber Batson (Wielka Brytania),
– seminarium “BATTing 1000 for Dog Reactivity (Fear, Frustration and Aggression)” Grisha Stewart (USA) / BATTing 1000 dla reaktywnych psów (lęk, frustracja i agresja),
– IV Sympozjum Medycyny Kotów (zachowanie, problemy behawioralne oraz minimalizowanie stresu i dyskomfortu kotów w warunkach kliniki weterynaryjnej),
– seminarium “Zaburzenia behawioralne u kotów, zapobieganie i terapia” Vicky Halls (Wielka Brytania),
– seminarium “Pierwsza pomoc w nagłych przypadkach u psów”, Fundacja Centrum Pomocy Zwierzętom TRIP,
– seminarium “Tworzenie więzi i rozwój społeczny u kotów, a ich dobrostan” Prof. Patrick Bateson (Wielka Brytania),
– semianrium “Problemy w hodowlach psów i ich konsekwencje w świetle ich dobrostanu” Prof. Patrick Bateson (Wielka Brytania),
– “Adaptacja w świecie zwierząt” Prof. Patrick Bateson (Wielka Brytania),
– warsztaty “Klasy Komunikacji” Wojciech Radomiak,
– Konferencja Naukowa Centre of Applied Pet Ethology (COAPE),
– “Warsztaty Pracy Węchowej” Piotr Smurawa,
– seminarium “Trening naśladowania dla psów DO AS I DO” dr Claudia Fugazza (Włochy),
– seminarium “Medycyna Behawioralna w Praktyce” dr. Karen Overall (USA),
– seminarium “Psy agresywne, psy niebezpieczne” Jim Crosby (USA),
– seminarium “Emocjonalność psów i kotów, problemy behawioralne i terapia – aspekty praktyczne w praktyce weterynaryjnej i pracy behawiorysty zwierząt” dr. Robert Falconer-Taylor (Wielka Brytania).

W życiu prywatnym towarzyszą jej:
– „Szyszka” Berneński Pies Pasterski,
– “Mop” o mało co West Highland White Terrier
oraz jamniczy pies “Zozu”

mniejmgr inż. Adam Wróbel

Absolwent Wydziału Nauk o zwierzętach Warszawskiego SGGW, technik weterynarii oraz członek VEPRA – Veterinary European Physical Therapy and Rehabilitation Association, Autor publikacji z zakresu rehabilitacji weterynaryjnej. Jestem jedną z pierwszych osób w Polsce, która wyspecjalizowała się w rehabilitacji zwierząt (zabiegi fizjoterapeutyczne wykonuję od ok dziesięciu lat). Doświadczenie zdobyłem pracując wiele lat w dużej całodobowej Klinice weterynaryjnej a także na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej w Klinice Małych Zwierząt SGGW oraz w największym Polskim schronisku dla bezdomnych zwierząt na Paluchu. Wiedzę z zakresu rehabilitacji zwierząt poszerzam również będąc słuchaczem i uczestnikiem wielu kursów i sympozjów z dziedziny rehabilitacji i fizjoterapii.


CENA:

Jedna rata – 4700 zł
Dwie raty – po 2400 zł każda
Cztery raty – po 1250 zł każda


Termin pierwszego zjazdu:
22-23 września 2018

Trwa nabór na jesienną edycję. Szczegóły w sekretariacie.


Harmonogram – edycja wiosna 2018:


Harmonogram – edycja jesień 2018:

Ostatnia aktualizacja: 2.10.2018


   wróć do poprzedniej strony