Zaliczenie praktyki zawodowej

III semestr PSP

 

Do dnia 28.01.2017 należy złożyć w sekretariacie szkoły;

  • wypełniony i podpisany indeks praktycznej nauki zawodu
  • pracę zaliczeniową – historię choroby wybranego pacjenta

Historia choroby ma być oparta na przypadku z odbytej praktyki i zawierać musi:

– dane zwierzęcia (gatunek, rasa, wiek, płeć)

– wywiad z właścicielem

– stosowane metody diagnostyczne oraz ich wyniki

– rozpoznanie (jeżeli zostało jednoznacznie postawione)

– leczenie i ewentualne wskazania jakie zostały udzielone właścicielowi zwierzęcia.


   wróć do poprzedniej strony