WAKACYJNE PRAKTYKI
ZAWODOWE DLA UCZNIÓW
PRYWATNEGO TECHNIKUM WETERYNARII nr 1

Praktyki  trwające 2 tygodnie, powinny obejmować zagadnienia z organizacji lecznicy dla zwierząt, hodowli i pielęgnacji zwierząt oraz podstaw diagnostyki klinicznej. Praktyki te mogą być organizowane był przez uczniów we własnym zakresie lub szkoła może skierować ucznia do odbycia praktyk na terenie Kliniki dla Małych Zwierząt lub Kliniki Koni przy SGGW. Odbycie praktyk musi zostać udokumentowane wpisami do indeksu praktyk i potwierdzone pieczątką nagłówkową zakładu oraz imienną opiekuna praktyk. Liczba godzin do wypracowania przez ucznia wynosi 60 w skali dwóch tygodni.

 • Praktyki realizowane po 1 klasie
  • Zakres obowiązującej tematyki
   1. Organizacja, funkcjonowanie lecznicy dla zwierząt
   2. Zagadnienia hodowlano-pielęgnacyjne
   3. Prewencja weterynaryjna w aspekcie opieki nad małymi zwierzętami
   4. Diagnostyka
 • Praktyki realizowane po 2 klasie
  • Zakres obowiązującej tematyki
   1. Zapoznanie z zapleczem technicznym i apteką lecznicy dla zwierząt
   2. Zasady diagnozowania chorób zwierząt
   3. Wykonywanie podstawowych zabiegów leczniczych na polecenie lekarza
   4. Umiejętność samodzielnego doboru oraz zaplanowania i wykonania odpowiednich zabiegów pielęgnacyjnych, sanitarno-higienicznych i fizykoterapeutycznych u zwierząt
 • Praktyki realizowane po 3 klasie
  • Zakres obowiązującej tematyki
   1. Zapoznanie z zapleczem technicznym i apteką lecznicy dla zwierząt
   2. Zasady diagnozowania chorób zwierząt
   3. Wykonywanie podstawowych zabiegów leczniczych na polecenie lekarza
   4. Umiejętność samodzielnego doboru oraz zaplanowania i wykonania odpowiednich zabiegów pielęgnacyjnych, sanitarno-higienicznych i fizykoterapeutycznych u zwierząt

Pełny dokument  PDF


   wróć do poprzedniej strony