Dyrektor Szkoły

lek. wet. Marta Pacewicz


Wicedyrektor

mgr Izabela Mleczko


PEDAGOG

mgr Marta SzuberskaNauczyciele przedmiotów zawodowych


MGR INŻ. MICHAŁ BABSKI

Chów, hodowla i inseminacja zwierząt
Prowadzenie produkcji zwierzęcej i usług inseminacyjnych


LEK. WET. ANNA BIAŁEK

Anatomia i fizjologia zwierząt
Anatomia i fizjologia zwierząt w praktyce


LEK. WET. MARTA DZWONKOWSKA

Analityka weterynaryjna;


LEK. WET. MARTA PACEWICZ

Diagnostyka weterynaryjna;


LEK. WET. JOANNA PERSONA

Zabiegi weterynaryjne;


DR NAUK WET. MAREK NOWICKI

Kontrola i nadzór weterynaryjny
Kontrola i nadzór weterynaryjny w praktyce
Język angielski w weterynarii


LEK. WET. AGATA TARASEK

Choroby i pielęgnacja zwierząt, diagnostyka weterynaryjna;Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących


MGR PAWEŁ GRABIAS

Język angielski


MGR DANUTA KASKA

Język polski


MGR JANUSZ KOZŁOWSKI

Przepisy ruchu drogowego


MGR GRAŻYNA KRAWIECKA – STRYJEK

Geografia


KS. ŁUKASZ KRUPA

Religia


MGR ZDZISŁAW MILEWSKI

Wychowanie fizyczne


MGR IZABELA MLECZKO

Podstawy przedsiębiorczości


DR NAUK WET. MAREK NOWICKI

Informatyka


MGR BEATA PRZYBYSZ

Edukacja dla bezpieczeństwa


MGR EDYTA SMUSZ

Chemia


MGR GRZEGORZ WARCHOCKI

Historia, Wiedza o Społeczeństwie


MGR ELŻBIETA WĄSEK

Biologia


MGR ALEKSANDRA WOCIAL

Język polski


MGR HALINA WOJCIECHOWSKA

Matematyka   wróć do poprzedniej strony