W roku szkolnym 2015/2016 rozpoczynamy kształcenie w zawodzie ZOOFIZJOTERAPEUTA.

PCKZ KURS KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH ZOOFIZJOTERAPEUTA zwierząt towarzyszących INFORMACJE OGÓLNE: Kurs obejmuje 180 godzin dydaktycznych. Zajęcia odbywają się w trybie zjazdowym, zaocznym 2 razy w miesiącu (sobota-niedziela). Planowana data rozpoczęcia kursu – listopad 2015r Zajęcia w 10-12 osobowych grupach FORMA KSZTAŁCENIA: Kurs ma charakter zajęć praktyczno-teoretycznych. Część teoretyczną stanowią wykłady. W części praktycznej uczestnicy wykonują badania…

Read More