Raport z ewaluacji problemowej PSP

W maju 2016 r. w Prywatnej Szkole Policealnej nr 1 dla Młodzieży została przeprowadzona zewnętrzna ewaluacja problemowa. Ewaluacja miała na celu zebranie i analizę informacji na temat funkcjonowania szkoły i ustalenie czy szkoła spełnia wymagania oświatowe zawarte w rozporządzeniach MEN. Poniżej zamieszczamy raport utworzony przez wizytatorów Kuratorium Oświaty w Warszawie, którzy powyższą ewaluację przeprowadzali. Pełna…

Read More

Nabór wrzesień 2016

Nabór WRZESIEŃ 2016 Osoby zainteresowane nauką  w naszej szkole proszone są o wypełnieni formularza Zgłoszenie on-line Prywatne Centrum Kształcenia Zawodowego kształcącej TECHNIKÓW WETERYNARII od 1995 roku ogłasza nabór na nowe semestry policealne rozpoczynające naukę od września 2016 roku. Grupa startująca w lutym br. prowadzona jest w formie zaocznej : zajęcia co dwa tygodnie, zjazdy piątek-sobota,…

Read More