Raport z ewaluacji problemowej PSP

W maju 2016 r. w Prywatnej Szkole Policealnej nr 1 dla Młodzieży została przeprowadzona zewnętrzna ewaluacja problemowa. Ewaluacja miała na celu zebranie i analizę informacji na temat funkcjonowania szkoły i ustalenie czy szkoła spełnia wymagania oświatowe zawarte w rozporządzeniach MEN. Poniżej zamieszczamy raport utworzony przez wizytatorów Kuratorium Oświaty w Warszawie, którzy powyższą ewaluację przeprowadzali. Pełna…

Read More

Nabór na laborant weterynaryjny

PCKZ KURS KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH LABORANT WETERYNARYJNY Cel kursu: Zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu badań analitycznych tkanek i płynów ustrojowych zwierząt oraz środków spożywczych i produktów pochodzenia zwierzęcego. Absolwent kursu, po uprzednim uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu, uzyska tytuł zawodowy Laborant Weterynaryjny zgodny z klasyfikacją zawodów Ministra Pracy i Polityki Społecznej, co umożliwi podjęcie…

Read More