Raport z ewaluacji problemowej PSP

W maju 2016 r. w Prywatnej Szkole Policealnej nr 1 dla Młodzieży została przeprowadzona zewnętrzna ewaluacja problemowa. Ewaluacja miała na celu zebranie i analizę informacji na temat funkcjonowania szkoły i ustalenie czy szkoła spełnia wymagania oświatowe zawarte w rozporządzeniach MEN. Poniżej zamieszczamy raport utworzony przez wizytatorów Kuratorium Oświaty w Warszawie, którzy powyższą ewaluację przeprowadzali. Pełna…

Read More

“Poznajemy nasze czworonogi” – kursy w ramach oferty Groupon

Szkolenia w jeszcze bardziej atrakcyjnej cenie! Prowadzone przez Nas kursy w ramach cyklu „Poznajemy nasze czworonogi” oferowane są teraz na Grouponie. Szczegóły oferty znajdują się na stronie: https://www.groupon.pl/deals/prywatne-centrum-ksztalcenia-zawodowego

Read More