Lubisz zwierzęta?

Wybierz zawód z pasją!

Zapisz się wstępnie

SZTUCZNE UNASIENNIANIE BYDŁA I ŚWIŃ

Szkolenie

Rozpoczęcie zajęć: wrzesień 2024

Cel szkolenia:

Nabycie przez uczestników szkolenia kwalifikacji w zakresie inseminacji bydła i świń zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 10 grudnia 2020 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.

Forma kształcenia:

Szkolenie ma charakter zajęć teoretyczno-praktycznych. Na część teoretyczną składają się wykłady, a część praktyczna to ćwiczenia realizowane na fantomach krowy i lochy.

Informacje ogólne:

 • szkolenie obejmuje 40 godzin dydaktycznych
 • szkolenie prowadzone przez doświadczoną kadrę według przepisów i wymagań zatwierdzonych przez MRiRW
 • zajęcia odbywają się w formie dwóch weekendowych zjazdów, sobota-niedziela
 • planowana data rozpoczęcia - wrzesień 2024
 • maksymalna liczba uczestników – 12 osób
 • wszystkie ćwiczenia praktyczne realizowane będą na fantomach krowy i lochy

Wymagania względem uczestników:

 • ukończony 18-sty rok życia
 • brak przeciwwskazań lekarskich do udziału w kursie oraz wykonywania usług w zakresie sztucznego unasienniania

Egzamin:

Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego. Egzamin składa się z:

 • Części teoretycznej – test . Wynik pozytywny otrzymuje się po uzyskaniu min. 60%;
 • Części praktycznej - z wykonaniem, na fantomach krowy i lochy. Wynik pozytywny otrzymuje się po uzyskaniu min. 75%.

Informacje dodatkowe:

 • rekrutacja bez egzaminów, decyduje kolejność zgłoszeń

Ramowy plan zajęć

Nazwa zajęć edukacyjnych

Historia, cel i znaczenie inseminacji.

BHP przy wykonywaniu zabiegu inseminacji krowy i lochy. Postępowanie z ciekłym azotem.

Przygotowanie nasienia do zabiegu unasienniania: budowa kontenera, omówienie techniki unasienniania, sprzęt do inseminacji.

Anatomia i fizjologia układu rozrodczego bydła i świń.

Regulacje prawne dotyczące organizacji, hodowli i rozrodu zwierząt gospodarskich.

Selekcja i dobór zwierząt do kojarzeń.

Typy użytkowe i rasy świń i bydła. Ocena wartości użytkowej bydła.

Interpretacja informacji zawartych w świadectwach zootechnicznych lub innych dokumentach hodowlanych. Dokumentacja unasienniania bydła i świń.

Zajęcia praktyczne. Egzamin.

RAZEM

LICZBA GODZIN

2

2

2

6

2

2

4

2

18

40

Program szkolenia z zakresu sztucznego unasienniania:

Zajęcia teoretyczne z zakresu:

 • anatomii i fizjologii układu rozrodczego bydła i świń
 • regulacji prawnych dotyczących organizacji hodowli i rozrodu zwierząt gospodarskich
 • selekcji i doboru zwierząt do kojarzeń
 • interpretacji informacji zawartych w świadectwach zootechnicznych lub innych dokumentach hodowlanych

Zajęcia praktyczne z zakresu:

 • postępowania z nasieniem
 • wykonywania zabiegów sztucznego unasienniania bydła i loch

Koszt szkolenia

1800 zł

Opłata jednorazowa