Na początek proste pytanie: kto szuka w internecie hasła „technik weterynarii Warszawa”? Odpowiedź: dwie grupy ludzi. Pierwsza to gimnazjaliści i ich rodzice, którzy poszukują szkoły średniej. Druga to absolwenci szkół średnich, którzy chcą zdobyć zawód dający możliwość rozwoju na studiach, ale przede wszystkim – dający im realną szansę na dobrą, stałą pracę.

Gdzie w Warszawie można uzyskać tytuł technika weterynarii?

W Prywatnym Centrum Kształcenia Zawodowego znajdującym się przy ulicy Kijowskiej 3. Nasi absolwenci rokrocznie zasilają gabinety lekarzy weterynarii, pracując tam jako wysoko wykwalifikowany personel pomocniczy. Szkoła Policealna to także znakomita baza do podjęcia studiów na SGGW. Ale to nie jedyne miejsca, które czekają na techników weterynarii. Więcej na ten temat – pod koniec artykułu.

4 powody, dla których warto wybrać właśnie tę Weterynaryjną Szkołę Policealną w Warszawie


20 lat doświadczenia

Od 20 lat działamy na trudnym i wyjątkowo konkurencyjnym stołecznym rynku edukacyjnym. Tak długa obecność prywatnej placówki na mapie warszawskich szkół policealnych nie byłaby możliwa, gdyby nie wyśrubowane standardy usług oferowanych przez nasze Centrum.


Specjalizacja

Kluczem do sukcesu w branży edukacyjnej jest ścisła specjalizacja. Zajmujemy się kształceniem na kierunkach pokrewnych, które można nazwać „okołorolniczymi”. Oprócz weterynarii, są to również rolnictwo, ogrodnictwo i pszczelarstwo. Wychodzimy z założenia, że takie właśnie podejście gwarantuje uczniom dostęp do wiedzy teoretycznej i praktycznej na najwyższym poziomie.


Połączenie teorii z praktyką

W przeciwieństwie do innych szkół policealnych, naszą kadrę stanowią nie tylko osoby teoretycznie zajmujący się weterynarią, lecz przede wszystkim lekarze praktycy. Ich wiedza i wieloletnie doświadczenie są wartością, której nie da się przeliczyć na pieniądze. Nie trzeba tłumaczyć, co to oznacza dla uczniów naszej Szkoły.


Nowoczesny sprzęt

Weterynaria to dziedzina, która rozwija się niezwykle dynamicznie. Dlatego naszym celem jest jak najlepsze przygotowanie absolwentów do pracy w nowoczesnych placówkach leczniczych. W naszej Szkole mają oni możliwość nauki obsługi między innymi takich urządzeń jak aparat ultrasonograficzny czy analizator hematologiczny.


Teoria jest ważna, ale dopiero praktyka czyni mistrza

Oprócz zajęć typowo teoretycznych nasi uczniowie mają zapewnioną całą paletę zajęć pozwalających poznać praktyczną stronę zawodu technika weterynarii. Nauka ta odbywa się w następujących placówkach:

 • na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW
 • w Radzymińskiej Przychodni Weterynaryjnej
 • w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt na Paluchu
 • w Warszawskim Ogrodzie Zoologicznym
 • w Stajni Celinów oraz Makowica
 • w gospodarstwie rolno-hodowlanym w Kramkowie
 • w Przychodni Weterynaryjnej GAJA

Co można robić po ukończeniu Weterynaryjnej Szkoły Policealnej w Warszawie?

 • kontynuować naukę na SGGW
 • pracować w lecznicach małych zwierząt lub w przychodniach dla dużych zwierząt
 • zakładać hodowle różnych gatunków zwierząt
 • pracować w krajach UE (bez konieczności nostryfikacji dyplomu)
 • pracować w Inspekcji Weterynaryjnej
 • prowadzić firmy groomerskie
 • wykonywać usługi związane z pielęgnacją zwierząt

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszej Weterynaryjnej Szkoły Policealnej?
Skontaktuj się z nami!


   wróć do poprzedniej strony