Nasza Szkoła z powodzeniem kształci w zawodzie technik weterynarii od 1995 r. Wiemy jak uczyć, aby zajęcia były wartościowe merytorycznie i jednocześnie atrakcyjne dla Ciebie. Twoimi nauczycielami będą praktykujący lekarze weterynarii, którzy podzielą się nie tylko wiedzą teoretyczną, ale przede wszystkim swoim doświadczeniem.

W trakcie 2-letniej nauki zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do:

  • prawidłowej kontroli stanu zdrowia i higieny zwierząt,
  • pomocy lekarzom weterynarii w zwalczaniu chorób zwierząt,
  • wykonywania zabiegów sanitarno-weterynaryjnych,
  • pełnienia nadzoru sanitarno-weterynaryjnego.


Dzięki współpracy Szkoły z uczelnią, różnymi instytucjami i hodowlami zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe możesz odbyć m.in. na wydziałach SGGW w Warszawie (np. w Klinice Małych Zwierząt, Klinice Koni, prosektorium), w Warszawskim Ogrodzie Zoologicznym, na fermach trzody chlewnej i fermach bydła oraz w lecznicach weterynaryjnych w Warszawie. Możesz również zaproponować inne ciekawe miejsce Twoich praktyk.

Po zakończeniu poszczególnych etapów kształcenia możesz przystąpić do dwóch egzaminów zawodowych:

  • RL. 10 – Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt,
  • RL. 11 – Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego.

Egzaminy przeprowadzane są w Szkole pod nadzorem egzaminatora powołanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną i składają się z części testowej oraz z części praktycznej z wykonaniem.

Po ukończeniu Szkoły i zdaniu egzaminów możesz rozpocząć własną działalność gospodarczą lub znaleźć zatrudnienie jako:

  • technik weterynarii, asystent weterynaryjny m.in. w lecznicach i schroniskach dla zwierząt oraz ogrodach zoologicznych,
  • laborant weterynaryjny,
  • weterynaryjny kontroler sanitarny, kontroler higieny mięsa w zakładach przetwórstwa mięsnego, fermach i gospodarstwach hodowlanych.

Przejdź do rekrutacji    

Serdecznie zapraszam,

Grzegorz Warchocki
Dyrektor Prywatnej Szkoły Policealnej


   wróć do poprzedniej strony