Kadra Kierownicza

Dyrektor Szkoły

mgr Grzegorz Warchocki


Opiekun roku

Mirosława Szymoniak


Opiekun praktyk

lek. wet. Marta Pacewicz


Nauczyciele uczący

lek. wet. Anna Białek

Anatomia i fizjologia zwierząt
Anatomia i fizjologia zwierząt w praktyce


lek. wet. Agata Depczyńska

Chów, hodowla i inseminacja zwierząt
Prowadzenie produkcji zwierzęcej i usług inseminacyjnych


mgr Izabela Mleczko

Działalność gospodarcza w weterynarii


dr nauk wet. Marek Nowicki

Kontrola i nadzór weterynaryjny
Kontrola i nadzór weterynaryjny w praktyce
Język angielski w weterynarii


dr nauk wet. Joanna Persona

Choroby i pielęgnacja zwierząt


dr nauk wet. Iwona Pijarska

Analityka weterynaryjna


lek. wet. Dorota Święciło-Nowicka

Choroby i pielęgnacja zwierząt


lek. wet. Anna Zajfert-Zagulska

Zabiegi weterynaryjne


lek. wet. Magdalena Ziółek

Diagnostyka weterynaryjna   wróć do poprzedniej strony