Kadra Kierownicza

Dyrektor Szkoły

mgr Grzegorz Warchocki


Opiekun roku

Mirosława Szymoniak


Opiekun praktyk

lek. wet. Marta Pacewicz


Nauczyciele uczący

lek. wet. Anna Białek

Anatomia i fizjologia zwierząt
Anatomia i fizjologia zwierząt w praktyce


mgr Michał Babski

Chów, hodowla i inseminacja zwierząt
Prowadzenie produkcji zwierzęcej i usług inseminacyjnych


mgr Izabela Mleczko

Działalność gospodarcza w weterynarii


dr nauk wet. Marek Nowicki

Kontrola i nadzór weterynaryjny
Kontrola i nadzór weterynaryjny w praktyce
Język angielski w weterynarii


dr nauk wet. Joanna Persona

Choroby i pielęgnacja zwierząt


dr nauk wet. Iwona Pijarska

Analityka weterynaryjna


lek. wet. Karolina Kucharska

Choroby i pielęgnacja zwierząt
Diagnostyka weterynaryjna


lek. wet. Anna Zajfert-Zagulska

Zabiegi weterynaryjne   wróć do poprzedniej strony