Nowy kurs: Rozszerzone szkolenie Porozumienie bez Przemocy

Odbiorcy szkolenia: Zajęcia skierowane są w szczególności do nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych, pedagogów i psychologów szkolnych, wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych, pedagogów poradni psychologiczno-pedagogicznych. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli potwierdzające odbycie 128  godzin dydaktycznych szkolenia.

Read More

Nowe szkolenie: Współczesne uzależnienia dzieci i młodzieży

Odbiorcy szkolenia: pedagodzy/ psychologowie szkolni, pracownicy instytucji opiekuńczo-wychowawczych oraz resocjalizacyjnych ,studenci kierunków pomocowych. Program i metoda zmierzają do wyposażenia uczestnika w wiedzę merytoryczną i umiejętności związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom oraz zagrożeniom, wobec których staje młode pokolenie. Program szkolenia: Narkotyki , alkohol , leki , dopalacze to środki uzależniające. Działanie, motywy i skutki ich zażywania przez…

Read More