Uprzejmie informujemy, że trwa nabór dla osób posiadających kurs „Muzyka, plastyka” na studia podyplomowe Muzyka, Plastyka, Technika – uzupełnienie Technika.

Semestr pierwszy rozpocznie się w najbliższe wakacje, a semestr trzeci odbędzie się w okresie ferii zimowych. Cały program studiów składa się z 3 modułów (III semestry).

Moduł uzupełniający TECHNIKA (semestr II) odbędzie się w okresie wrzesień – grudzień 2015 r. (5 zjazdów weekendowych).


Terminy zjazdów studiów podyplomowych Muzyka, Plastyka, Technika:

Semestr I: 17.07 – 30.09.2015 r. (wakacje) – Plastyka – słuchacze zwolnieni z zajęć

Semestr II: październik – grudzień 2015 r. (5 zjazdów weekendowych) – UZUPEŁNIENIE TECHNIKA – zajęcia obowiązkowe dla słuchaczy !

Semestr III: 01.02 – 05.02. 2016 r. (5 dni zajęć – ferie zimowe) – Muzyka – słuchacze zwolnieni z zajęć

EGZAMIN KOŃCOWY – LUTY 2016 r.


WARUNKI REKRUTACJI

Warunkiem zakwalifikowania się na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów (do dnia 30.06.2015 r.):

  1. podania do J.M. Rektora Collegium Da Vinci – w załączniku

  2. ankiety osobowej – w załączniku

  3. kserokopii dowodu osobistego (do potwierdzenia przez pracownika Biura Studiów Podyplomowych na I zjeździe)

  4. dyplomu ukończenia studiów wyższych, zwracany po zakończeniu nauki (oryginał lub odpis – nie kserokopia!)

  5. dyplom ukończenia kursu kwalifikacyjnego „Muzyka, plastyka” (oryginał – nie kserokopia!)

  6. 2 zdjęcia w formacie legitymacyjnym (wymagane do wydania karty indeksowej)

  7. potwierdzenia dokonania opłaty rekrutacyjnej 200 zł

  8. potwierdzenia uzyskanych kwalifikacji z przygotowania pedagogicznego, jeżeli nie wynikają one bezpośrednio z ukończonego kierunku studiów, wypisanego na dyplomie

  9. dla chętnych: zamówienie na fakturę – w załączniku


SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty (przesyłając listem poleconym) na adres siedziby Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli przy Prywatnym Centrum Doskonalenia Zawodowego w Biurze Studiów Podyplomowych
ul. Kijowska 3
03-738 Warszawa
Tel.: 22 618-96-92
pckz3@wp.pl

WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i 180 godzin praktyk przewidzianych w programie studiów. Potwierdzenie odbytych praktyk należy dostarczyć najpóźniej do 10.02.2016 r.

Organizacja praktyk w szkole dla przedmiotu Muzyka:

 

Ilość godzin

 

1. Obserwacja zajęć

 

 10

 

2. Asystowanie nauczycielowi prowadzącemu zajęcia

 

 10

 

3. Samodzielne prowadzenie zajęć

 

 20

 

4. Planowanie i omawianie z metodykiem zajęć prowadzonych przez siebie i innych

 

20

 

 

Suma 60 h

Organizacja praktyk w szkole dla przedmiotu Plastyka:

 

Ilość godzin

 

1. Obserwacja zajęć

 

 10

 

2. Asystowanie nauczycielowi prowadzącemu zajęcia

 

 10

 

3. Samodzielne prowadzenie zajęć

 

 20

 

4. Planowanie i omawianie z metodykiem zajęć prowadzonych przez siebie i innych

 

20

 

Suma 60 h

 

Organizacja praktyk z zajęć technicznych w szkole podstawowej i gimnazjum:

 

Ilość godzin

 

1. Obserwacja zajęć

 

10

2. Asystowanie nauczycielowi prowadzącemu zajęcia

 

10

3. Samodzielne prowadzenie zajęć

 

20

4. Planowanie i omawianie z metodykiem zajęć prowadzonych przez siebie i innych

 

20

Suma 60 h


OPŁATY

Opłata za studia składa się z bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej w wysokości 200 zł (do dnia 30.06.2015 r.) oraz czesnego.

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
Collegium Da Vinci (Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa)
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
91 1750 1019 0000 0000 1284 1493
w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko, nazwę kierunku oraz miasto, w którym realizowane będą studia.


Czesne za studia podyplomowe na kierunku Muzyka, Plastyka, Technika wynosi 4050 zł.

!!! Czesne dla kandydatów na uzupełnienie Technika wynosi 1350 zł (1/3 całkowitej ceny, program studiów składa się z 3 modułów, kandydaci na uzupełnienie Technika wnoszą opłatę za jeden moduł – Technika).

!!! Czesne można wpłacać jednorazowo lub w 3 ratach.

!!! Czesne za studia słuchacz wpłaca na indywidualne subkonto, wygenerowane przez uczelnię. Subkonto nadawane jest do 7 dni od momentu wpłaty wpisowego.


Czesne dla uzupełnienie Technika:

CZESNE

PROMOCJA*

PRZY WPŁACIE JEDNORAZOWEJ

3 RATY

1350 zł

1100 zł

450 zł


*Cena promocyjna czesnego obowiązuje, jeżeli kandydat wniesie opłatę czesnego w formie jednorazowej do dnia 13.07.2015 r. na otrzymane subkonto.

Płatność ratalna:

I rata – do dnia 13.07.2015 r.

II rata – do dnia 30.09.2015 r.

III rata – do dnia 31.12.2015 r.


   wróć do poprzedniej strony