Szkolenia dla rodziców

 

/określona minimalna ilość godzin – dla chętnych możliwa kontynuacja, rozszerzenie zagadnień/


 1. Wyznaczanie granic, ustalanie norm a zwiększenie szansy na sukces szkolny. 5 godz.
 2. Każde dziecko ma swoje mocne strony. 5 godz.
 3. Warsztat komunikacji- szansą na zwiększenie porozumienia z dzieckiem nauczycielem, pracodawcą. 6 godzin
 4. Wspieranie dzieci nieśmiałych i wrażliwych. 5 godzin
 5. Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały? Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły? 6 godzin
 6. Konstruktywna krytyka w komunikacji z dzieckiem. 5 godzin
 7. Poznać własne dziecko: umiejętność słuchania – doskonalenie umiejętności.    5 godz.
 8. Jak mądrze kochać dziecko : nagroda a kara. 5 godzin
 9. Wychowanie dzieci z zaburzeniem więzi:,, moje dziecko zmieniło się,,.          5 godzin
 10. Jak radzić sobie z „trudnym” dzieckiem? 5 godzin
 11. Zagrożenia współczesnej młodzieży. 5 godzin
 12. Jak nauczyć dziecko odpowiedzialności? 5 godzin
 13. Łagodzenie konfliktów w szkole : praca z dzieckiem w domu. 5 godzin
 14. Poczucie własnej wartości – jak budować i wzmacniać wiarę w siebie i swoje możliwości. 5 godzin
 15. Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży: podejrzliwość – NIE; czujność – TAK. 5 godzin
 16. Dziecko przewlekle chore w systemie oświaty: jak przygotować dziecko do uczestnictwa w życiu szkoły? 6 godzin
 17. Rola rodzica w pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowanej dla dziecka. 5 godzin
 18. Asertywność : sztuka bycia sobą – szansą na konstruktywne rozwiązywanie problemów wychowawczych z dzieckiem. 6 godzin jednorazowo lub w cyklu 2x 4 godziny= 8 godzin
 19. Organizacja czasu wolnego dziecka. 5 godzin
 20. Budowanie konstruktywnej współpracy z nauczycielami i szkołą. 6 godzin
 21. Postawy nauczycieli a zachowania uczniów. 5 godzin
 22. Jak skutecznie pomóc dziecku w nauce, jak przygotować go do samodzielności ? 5 godzin
 23. Rola rodziców w motywowaniu dzieci do nauki. 5 godzin
 24. Sztuka rozmowy z dzieckiem. 5 godzin
 25. Jak zrozumieć nastolatka? 6 godzin
 26. Przecież kiedyś byliśmy dziećmi: zrozumieć młodego człowieka. 6 godzin

Grupy szkoleniowe: 10-14 osób, 15-20 osób

Cena szkolenia : ok 9-10 zł 1 godz./1 osoba


   wróć do poprzedniej strony