Nasza Oferta:

Nowa oferta na rok 2018/2019


Bibliotekoznawstwo z informacją naukową i biblioterapią

Doradztwo zawodowe

Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Edukacja włączająca i integracyjna

Logopedia

Nauczanie biologii

Nauczanie biologii i geografii

Nauczanie geografii

Nauczanie historii i wiedzy o społeczeństwie

Nauczanie muzyki, plastyki i techniki

Nauczanie plastyki i historii sztuki

Oligofrenopedagogika

Przygotowanie pedagogiczne

Terapia pedagogiczna

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zarządzanie instytucją oświatową – przywództwo, kierowanie, rozwój   wróć do poprzedniej strony