W maju 2016 r. w Prywatnej Szkole Policealnej nr 1 dla Młodzieży została przeprowadzona zewnętrzna ewaluacja problemowa. Ewaluacja miała na celu zebranie i analizę informacji na temat funkcjonowania szkoły i ustalenie czy szkoła spełnia wymagania oświatowe zawarte w rozporządzeniach MEN.
Poniżej zamieszczamy raport utworzony przez wizytatorów Kuratorium Oświaty w Warszawie, którzy powyższą ewaluację przeprowadzali. Pełna treść raportu będzie dostępna na stronach kuratorium.


KLIKNIJ TUTAJ


   wróć do poprzedniej strony