Praktyki zagraniczne uczniów Prywatnego Technikum Weterynarii w Plymouth

18.09.2009 -16.10.2009  Praktyki zagraniczne uczniów Prywatnego Technikum Weterynarii nr 1, zorganizowane dzięki środkom finansowym z Programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie” – wyjazd miał na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników, porównanie standardów i metod pracy w Anglii oraz doskonalenie umiejętności językowych uczestników. Wyjazd do Anglii. 15 uczestników czeka prawie 18 godzinna podróż…