KURS KWALIFIKACYJNY Z TERAPII PEDAGOGICZNEJ

DLA NAUCZYCIELI POSIADAJĄCYCH KWALIFIKACJE DO NAUCZANIA POCZĄTKOWEGO, PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW, PRACOWNIKÓW PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH

Termin rozpoczęcie zajęć: grudzień 2014 r./ styczeń 2015 r.

Kursanci realizują  270-godzinny program MEN,

Opłata za  jednego uczestnika  1.800,00 PLN z możliwością rozłożenia na dwie raty.

Po ukończeniu  kursu nauczyciel otrzymuje prawo do prowadzenia zespołów korekcyjno-kompensacyjnych, wyrównawczych i terapeutycznych dla dzieci w przedszkolach, szkołach, w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych oraz otrzymuje kwalifikacje z terapii pedagogicznej.

Zajęcia kursowe odbywają się w piątki (godz. 16 – 20)  i w soboty (godz. 8 – 14) we własnym budynku, nowocześnie wyposażonym,  przy ul. Kijowskiej 3.

Każdy uczestnik kursu otrzymuje terminarz, tematykę zajęć oraz materiały pomocnicze.

Zajęcia audytoryjne i w formach warsztatowych jak: prezentacje, symulacje, projektowanie. Grupy:      12 – 15 osobowe

Potrzebne dokumenty:  dyplom ukończenia wyższej uczelni, zaświadczenie o zatrudnieniu w charakterze nauczyciela, dowód tożsamości.


   wróć do poprzedniej strony