KURS KWALIFIKACYJNY z SURDOPEDAGOGIKI

KURS dla nauczycieli i wychowawców pracujących w szkołach integracyjnych i placówkach dla dzieci niedosłyszących, którzy mają przygotowanie pedagogiczne, ale nie posiadają kwalifikacji specjalistycznych do pracy z dziećmi i młodzieżą z defektami słuchu.

SURDOPEDAGOGIKA – Dział pedagogiki specjalnej. Zajmuje się nauczaniem i wychowaniem osób z wadami słuchu, a także ich rodzinami i otoczeniem. Ponadto obejmuje też profilaktykę, diagnostykę i poradnictwo osobom z grupy ryzyka.

Termin rozpoczęcia: listopad 2014 r.

Kursanci realizują 270-godzinny program MEN, dwa semestry

Opłata za  jednego uczestnika  2500,00 PLN z możliwością rozłożenia na 3 raty.

Po ukończeniu kursu słuchacz otrzymuje świadectwo na druku MEN, potwierdzające  kwalifikacje z zakresu SURDOPEDAGOGIKI.

Zajęcia kursowe odbywają się w piątki (godz. 16 – 20)  i w soboty (godz. 8 – 14) we własnym budynku, nowocześnie wyposażonym,  przy ul. Kijowskiej 3.

Grupy:                12 – 15 osobowe

Każdy uczestnik kursu otrzymuje terminarz, tematykę zajęć oraz materiały pomocnicze.

Zajęcia: wykłady, ćwiczenia audytoryjne i laboratoryjne, hospitacje w szkołach i placówkach dla dzieci i młodzieży z defektami słuchu.

Potrzebne dokumenty:  dyplom ukończenia wyższej uczelni, zaświadczenie o zatrudnieniu w charakterze nauczyciela, dowód tożsamości.


   wróć do poprzedniej strony