Przedmiot PRZYRODA

KURS KWALIFIKACYJNY DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTU PRZYRODA

Termin rozpoczęcia:  grudzień 2014/ styczeń 2015 r.

Kursanci realizują 300-godzinny program MEN, dwa semestry

Opłata za  jednego uczestnika  2300,00 PLN z możliwością rozłożenia na dwie raty.

Kurs przeznaczony dla nauczycieli posiadających kwalifikacje do nauczania przedmiotów biologii, chemii, geografii, fizyki na każdym z czterech poziomów edukacyjnych oraz dla nauczycieli z wykształceniem wczesnoszkolnym.

Po ukończeniu kursu słuchacz otrzymuje świadectwo na druku MEN, potwierdzające  kwalifikacje do nauczania przedmiotu PRZYRODA.

Zajęcia kursowe odbywają się w piątki (godz. 16 – 20)  i w soboty (godz. 8 – 14) we własnym budynku, nowocześnie wyposażonym,  przy ul. Kijowskiej 3.

Grupy:                12 – 15 osobowe

Wykłady, zajęcia ćwiczeniowe, konwersatoria, warsztaty odbędą się głównie w pracowniach multimedialnych ODN w Warszawie, ul. Kijowska 3.

Zajęcia terenowe odbędą się m.in.:

– w Muzeum Geologicznym PIG w Warszawie

– w Ogrodzie Botanicznym PAN w Powsinie

– w Centrum Nauki „KOPERNIK”

– w Planetarium

– w rezerwacie “Las Kabacki”

– w szkolnych pracowniach przyrodniczych.

Zaliczenie kursu nastąpi po wykonaniu wskazanych przez wykładowcę zadań praktycznych z obszarów biologii, chemii, geografii i fizyki, opracowaniu projektów edukacyjnych (możliwe prace zespołowe) i scenariuszy zajęć z „Przyrody” a także pozytywnym zaliczeniu pisemnego egzaminu z „Podstaw merytorycznych przyrodoznawstwa”

Na pierwszych zajęciach każdy uczestnik kursu otrzymuje terminarz, tematykę zajęć oraz materiały pomocnicze.

Zajęcia są audytoryjne i w formach warsztatowych jak: prezentacje, symulacje, projektowanie.

Potrzebne dokumenty: dyplom ukończenia wyższej uczelni, zaświadczenie o zatrudnieniu w charakterze nauczyciela, dowód tożsamości.


   wróć do poprzedniej strony