KURS KWALIFIKACYJNY Z PEDAGOGIKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ

Termin: rozpoczęcie zajęć: grudzień 2014 r./styczeń 2015 r.

Kursanci realizują  270-godzinny program MEN,

Opłata za  jednego uczestnika  1.800,00 PLN z możliwością rozłożenia na dwie raty.

Dla nauczycieli, którzy posiadają kwalifikacje pedagogiczne. Po ukończeniu kursu otrzymują prawo do pracy opiekuńczo-wychowawczej. Kurs skierowany do osób chcących podjąć pracę, której celem jest stymulowanie rozwoju i zapobieganie sytuacjom kryzysowym wśród dzieci, m.in. w przedszkolach i szkołach podstawowych.

Zajęcia kursowe odbywają się w piątki (godz. 16 – 20)  i w soboty (godz. 8 – 14) we własnym budynku, nowocześnie wyposażonym,  przy ul. Kijowskiej 3.

Każdy uczestnik kursu otrzymuje terminarz, tematykę zajęć oraz materiały pomocnicze.

Zajęcia audytoryjne i w formach warsztatowych jak: prezentacje, symulacje, projektowanie. Grupy:      12 – 15 osobowe

Potrzebne dokumenty:  dyplom ukończenia wyższej uczelni, zaświadczenie o zatrudnieniu w charakterze nauczyciela, dowód tożsamości.

PLAN KURSU

LP PRZEDMIOT liczba godzin godzin ogółem egzami- ny prace kontrolne
wykładów ćwiczeń  ** laborato- rium ***
I. Psychospołeczne uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży 20 30 0 50 1 1
II. Elementy pedagogiki opiekuńczej 20 20 0 40 0 1
III. Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej 10 20 80 110 1 1
IV. Zajęcia fakultatywne z 2-3 dziedzin z podanego zestawu (*) 0 15 55 70 0 0
razem: 50 85 135 270 2 3

   wróć do poprzedniej strony