KURS KWALIFIKACYJNY z PEDAGOGIKI LECZNICZEJ

Termin rozpoczęcia:   listopad 2014 r.

Kursanci realizują 270-godzinny program MEN, dwa semestry

Opłata za  jednego uczestnika  2.300,00 PLN z możliwością rozłożenia na dwie raty.

Po ukończeniu kursu słuchacz otrzymuje świadectwo na druku MEN, potwierdzające  kwalifikacje z Pedagogiki Leczniczej.

Zajęcia kursowe odbywają się w piątki (godz. 16 – 20)  i w soboty (godz. 8 – 14) we własnym budynku, nowocześnie wyposażonym,  przy ul. Kijowskiej 3.

Grupy:                12 – 15 osobowe

Każdy uczestnik kursu otrzymuje terminarz, tematykę zajęć oraz materiały pomocnicze.

Zajęcia są audytoryjne i w formach warsztatowych jak: prezentacje, symulacje, projektowanie.

Potrzebne dokumenty:  dyplom ukończenia wyższej uczelni, zaświadczenie o zatrudnieniu w charakterze nauczyciela, dowód tożsamości.


   wróć do poprzedniej strony