KURS KWALIFIKACYJNY Z OLIGOFRENOPEDAGOGIKI

Termin rozpoczęcie zajęć:  grudzień 2014 r.

Kursanci realizują  260-godzinny program MEN,

Opłata za  jednego uczestnika  1.800,00 PLN z możliwością rozłożenia na dwie raty.

Dla nauczycieli, którzy posiadają kwalifikacje pedagogiczne. Po ukończeniu kursu otrzymują prawo do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną umysłowo.

Zajęcia kursowe odbywają się w piątki (godz. 16 – 20)  i w soboty (godz. 8 – 14) we własnym budynku, nowocześnie wyposażonym,  przy ul. Kijowskiej 3.

Każdy uczestnik kursu otrzymuje terminarz, tematykę zajęć oraz materiały pomocnicze.

Zajęcia audytoryjne i w formach warsztatowych jak: prezentacje, symulacje, projektowanie. Grupy: 12 – 15 osobowe

Potrzebne dokumenty:  dyplom ukończenia wyższej uczelni, zaświadczenie o zatrudnieniu w charakterze nauczyciela, dowód tożsamości.

PLAN KURSU KWALIFIKACYJNEGO Z ZAKRESU  OLIGOFRENOPEDAGOGIKI
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ, WARSZAWA, grudzień 1992
LP PRZEDMIOT LICZBA GODZIN EGZAMINY PRACE KONTROLNE
WYKŁADY ĆWICZENIA OGÓŁEM
1. Pedagogika specjalna 10 15 25 1 0
2. Oligofrenopedagogika 15 30 45 1 0
3. Podstawy  psychologiczne rewalidacji umysłowo upośledzonych 15 30 45 1 0
4. Rewalidacja indywidualna 10 25 35 0 1
5. Metodyka nauczania i wychowania lekko upośledzonych umysłowo 10 30 40 1 1
6. Metodyka nauczania i wychowania głębiej upośledzonych umysłowo 10 30 40 1 1
7. Metodyka wychowania w internacie 10 20 30 0 1
RAZEM: 80 180 260 5 4

   wróć do poprzedniej strony