OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI


Nowe Szkolenia

Wprowadzenie do Porozumienia bez Przemocy

Porozumienie bez Przemocy

Jak zrozumieć dziecko z ADHD i jak skutecznie mu pomóc?

Współczesne uzależnienia dzieci i młodzieży

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

1. Szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy

Szkolenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

Podstawowy kurs pierwszej pomocy

Pediatryczny kurs pierwszej pomocy

2. Kompetencje interpersonalne nauczyciela

Znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej

Wiedza czy umiejętności – czego bardziej potrzebuje uczeń

Jak zrozumieć świat nastolatka?

Trudny rodzic jako klient szkoły – jak go zrozumieć i jak z nim współpracować

Poczucie własnej wartości – jak budować i wzmacniać wiarę w siebie i swoje możliwości

3. Warsztaty plastyczne z cyklu “W świecie sztuki” z elementami języka angielskiego

Odkrywanie zakrytego

Papierowe ryby

Asemblage “Sekret”

Surrealistyczny stwór

Ekologia a sztuka

Ilustracja a barwa

Malowanie na jedwabiu

4. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

Psychologia konfliktów – mediacje, negocjacje

Aspekty psychologiczne w pracy z uczniami przejawiającymi zaburzone zachowania

Jak pomóc dzieciom radzić sobie z emocjami?

5. Coaching

Warsztaty dla nauczycieli z coachingu

6. Biblioterapia

Biblioterapia – kurs doskonalący

7. Terapia Pedagogiczna

Terapia Pedagogiczna

Terapia Pedagogiczna – Kurs uzupełniający

W naszej placówce prowadzimy również studia podyplomowe dla nauczycieli:

Zobacz ofertę   


   wróć do poprzedniej strony