KURS KWALIFIKACYJNY SZTUKA: MUZYKA i PLASTYKA

Termin rozpoczęcia:  wrzesień  2014 r.

Kursanci realizują 300-godzinny program MEN, dwa semestry

Opłata za  jednego uczestnika 2500,00 PLN z możliwością rozłożenia na dwie raty.

Po ukończeniu kursu słuchacz otrzymuje świadectwo na druku MEN, potwierdzające  kwalifikacje do nauczania muzyki i plastyki.

Zajęcia kursowe odbywają się w piątki (godz. 16 – 20)  i w soboty (godz. 8 – 14) we własnym budynku, nowocześnie wyposażonym,  przy ul. Kijowskiej 3.

Grupy:                12 – 15 osobowe

Każdy uczestnik kursu otrzymuje terminarz, tematykę zajęć oraz materiały pomocnicze.

Zajęcia są audytoryjne i w formach warsztatowych jak: prezentacje, symulacje, projektowanie.

Potrzebne dokumenty:  dyplom ukończenia wyższej uczelni, zaświadczenie o zatrudnieniu w charakterze nauczyciela, dowód tożsamości.

OGÓLNY PLAN KURSU.

Nazwa modułu Liczba godzin Formy pracy Formy zaliczeń
Podstawy wiedzy o sztuce 70 h
40 w. 30 ćw.
wykłady, ćwiczenia, warsztaty praca projektowa
(analiza dzieła sztuki, scenariusz zajęć)
Psychopedagogika twórczości 30 h
10 w. 20 ćw.
wykłady, ćwiczenia,
warsztaty twórczości
aktywność w czasie ćwiczeń
Sztuka w edukacji (metodyka) 90 h
30 w. 60 ćw.
wykłady, ćwiczenia, warsztaty projekty edukacyjne, scenariusze zajęć
Projekty edukacji twórczej 80 h
10 w. 70 ćw.
warsztaty projekty, praktyczne prace
o charakterze wdrożeniowym
Technologie informacyjne 30 h
6 w. 24 ćw.
Wykłady, laboratorium prace praktyczne, aktywność

   wróć do poprzedniej strony