KURS KWALIFIKACJI PEDAGOGICZNYCH DLA CZYNNYCH ZAWODOWO NAUCZYCIELI

Termin rozpoczęcie zajęć: grudzień/styczeń 2015 r.

Kursanci realizują 270-godzinny program MEN.

Opłata za  jednego uczestnika  1.800,00 PLN z możliwością rozłożenia na dwie raty.

Po ukończeniu kursu słuchacz otrzymuje świadectwo na druku MEN, potwierdzające uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych.

Zajęcia kursowe odbywają się w piątki (godz. 16 – 20)  i w soboty (godz. 8 – 14) we własnym budynku, nowocześnie wyposażonym,  przy ul. Kijowskiej 3.

Grupy:                12 – 15 osobowe

Każdy uczestnik kursu otrzymuje terminarz, tematykę zajęć oraz materiały pomocnicze.

Zajęcia są audytoryjne i w formach warsztatowych jak: prezentacje, symulacje, projektowanie.

Potrzebne dokumenty:  dyplom ukończenia wyższej uczelni, zaświadczenie o zatrudnieniu w charakterze nauczyciela, dowód tożsamości.

PLAN KURSU

MODUŁ I LICZBA GODZIN FORMY ZAJĘĆ OSOBY PROWADZĄCE
OGÓŁEM W ROZBI CIU
PODSTAWY EDUKACJI 150
DZIAŁ I. Społeczny sens edukacji 30 wykład
zajęcia warsztatowe
symulacje prezentacje prac słuchaczy
A. Pojęcie edukacji
B. System oświatowy
DZIAŁ II. Socjopsychologiczne mechanizmy rządzące zachowania-mi nauczycieli i uczniów w szkole 70
A Mechanizmy uczniowskie
B. Mechanizmy nauczycielskie
C. Mechanizmy społeczne w klasie
DZIAŁ III. Planowanie i wykonywanie zadań dydaktycznych i wychowawczych 50
MODUŁ II
METODYKA NAUCZANIA 120
Cele nauczania metodyki. Charakterystyka przedmiotu nauczania. 18 wykład,
zajęcia warsztatowe, symulacje,
prezentacje prac słuchaczy
Struktura jednostki planu dydaktycznego. Planowanie pracy dydaktycznej. 41
Budowanie własnych planów lekcji i większych jednostek metodycznych z wykorzystaniem uczenia bezpośredniego, przez odkrywanie, uczenie kooperatywne. 20
Motywowanie uczniów do nauki przez rozwijanie nastawienia na sprawność 8
Kluczowe strategie nauczania 4
Organizacja nauki w szkole: wykorzystywanie czasu 8
Pomiar w klasie. Zastosowanie ocen w nauczaniu szkolnym. 21
EGZAMIN KWALIFIKACYJNY
razem godzin 270 270

Organizator kursu ma prawo odstąpić od egzaminu kwalifikacyjnego pod warunkiem: 1. bardzo dobrej frekwencji słuchacza na zajęciach, 2. aktywnego, kreatywnego udziału w zajęciach oraz 3. złożenia prac samokształceniowych przygotowujących do zajęć.

Zapraszamy!


   wróć do poprzedniej strony