KURS KWALIFIKACYJNY PEDAGOGICZNY DLA CZYNNYCH ZAWODOWO NAUCZYCIELI

KURS KWALIFIKACYJNY Z ZAKRESU BIBLIOTEKOZNAWSTWA

KURS KWALIFIKACYJNY Z TERAPII PEDAGOGICZNEJ

KURS KWALIFIKACYJNY DLA OŚWIATOWEJ KADRY KIEROWNICZEJ

KURS KWALIFIKACYJNY Z OLIGOFRENOPEDAGOGIKI

TYFLOPEDAGOGIKA

SURDOPEDAGOGIKA

KURS KWALIFIKACYJNY SZTUKA: MUZYKA i PLASTYKA

KURS KWALIFIKACYJNY z PEDAGOGIKI LECZNICZEJ

KURS KWALIFIKACYJNY DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTU PRZYRODA

KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE dla NAUCZYCIELI I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU


   wróć do poprzedniej strony