Dyrektor Szkoły

lek. wet. Marta PacewiczProwadzący zajęcia


SYLWIA BĄBIK

Biblioterapia
Coaching


BOGUMIŁA WOLNIEWICZ

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna


REGINA KRAJEWSKA

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna


DANUTA OLESIK – RZEPLIŃSKA

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna


IRMINA DUBANIOWSKA – KUTEK

Warsztaty plastyczne


ADAM PIETRUSZKA

Warsztaty muzyczne


MARTA SZUBERSKA

Szkolenie: Jak zrozumieć dziecko z ADHD i jak skutecznie mu pomóc?
Szkolenie: Współczesne uzależnienia dzieci i młodzieży   wróć do poprzedniej strony