BIBLIOTERAPIA – kurs doskonalący – 20 godzin


 1. Podstawowe informacje o biblioterapii
  Definicje
  Rodzaje biblioterapii
  Mechanizmy skuteczności biblioterapii
  Ogólne zasady postępowania biblioterapeutycznego
 2. Biblioterapia wychowawcza
  Znaczenie biblioterapii dla rozwoju dziecka
  Zasady prowadzenia biblioterapii dziecięcej
  Dobór literatury
  Rozwój psychofizyczny dziecka a jego potrzeby biblioterapeutyczne
  Cele grupowych zajęć biblioterapeutycznych
 3. Biblioterapia w szkole
  Wykorzystanie gotowych scenariuszy
  Tworzenie własnych scenariuszy

Wykładowca : Sylwia Bąbik
   wróć do poprzedniej strony