KURS KWALIFIKACYJNY Z ZAKRESU BIBLIOTEKOZNAWSTWA

Termin rozpoczęcie zajęć:  wrzesień-październik 2014 r.

Kursanci realizują  270-godzinny program MEN,

Opłata za  jednego uczestnika  1.800,00 PLN z możliwością rozłożenia na dwie raty.

Dla nauczycieli, którzy posiadają kwalifikacje pedagogiczne. Po ukończeniu kursu otrzymują prawo do pracy w bibliotece szkolnej.

Zajęcia kursowe odbywają się w piątki (godz. 16 – 20)  i w soboty (godz. 8 – 14) we własnym budynku, nowocześnie wyposażonym,  przy ul. Kijowskiej 3.

Każdy uczestnik kursu otrzymuje terminarz, tematykę zajęć oraz materiały pomocnicze.

Zajęcia audytoryjne i w formach warsztatowych jak: prezentacje, symulacje, projektowanie. Grupy:      12 – 15 osobowe

Potrzebne dokumenty:  dyplom ukończenia wyższej uczelni, zaświadczenie o zatrudnieniu w charakterze nauczyciela, dowód tożsamości.

PLAN KURSU

lp PRZEDMIOTY NAUCZANIA LICZBA GODZIN RAZEM godzin
wykłady ćwiczenia
1 Bibliotekoznawstwo i bibliotekarstwo 44 61 105
2 Praca bibliotek szkolnych i kontekst czytelniczy 47 23 20 90
3 Literatura dla dzieci i młodzieży 10 15 25
4 Informacja naukowa 12 18 30
5 Technika pracy umysłowej 12 12
6 Godziny do dyspozycji kierownika kursu 8 8
ogółem 270 godzin

UWAGI O REALIZACJI PROGRAMU RAMOWEGO KURSU KWALIFIKACYJNEGO Z ZAKRESU BIBLIOTEKOZNAWSTWA:

Zgodnie z założeniami programowymi MEN wprowadzone zostały następujące modyfikacje:

  • Kurs  prowadzony jest w okresie wakacji, ze zwiększoną liczbą i częstotliwością zajęć dla nauczycieli.   W związku z tym odbywa się przez  osiem miesięcy  wliczając  dwa miesiące ferii letnich, czyli przez jeden rok szkolny.
  • W Module Nr II. dodany został punkt: 7. Biblioterapia. Metodyka pracy czytelniczej z dziećmi chorymi (3 godz. ćwiczeń) oraz Metodyka pracy czytelniczej z dziećmi niepełnosprawnymi (7 godz. ćwiczeń).
  • W poszczególnych modułach zmieniona została liczba godzin wykładów i ćwiczeń. W wyniku tych zmian liczba godzin w poszczególnych modułach wynosi:

1. Moduł Nr I. 105 godz., w tym 44 godz. wykładów, 61 godz. ćwiczeń,

2. Moduł Nr II. 108 godz.. w tym 34 godz. wykładów, 74 godz. ćwiczeń,

3. Moduł Nr III  27 godz., w tym 8 godz. wykładów, 19 godz. ćwiczeń,

4. Moduł Nr IV 30 godz.,  w tym 12 godz. wykładów, 18 godz. ćwiczeń,

Łączna liczba godzin na kursie wynosi 270, w tym 98 godzin wykładów oraz 172 godziny ćwiczeń.

  • Egzaminy odbywają się na zakończenie poszczególnych modułów..

   wróć do poprzedniej strony