Nowy kurs: Rozszerzone szkolenie Porozumienie bez Przemocy

Odbiorcy szkolenia: Zajęcia skierowane są w szczególności do nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych, pedagogów i psychologów szkolnych, wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych, pedagogów poradni psychologiczno-pedagogicznych. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli potwierdzające odbycie 128  godzin dydaktycznych szkolenia.

Read More

Krótkie formy warsztatowe

Krótkie formy warsztatowe Poniżej zamieściliśmy pełen wykaz form doskonalenia prowadzonych w Naszym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli. Program pracy ODN Prywatnego Centrum Kształcenia Zawodowego – plik PDF Osoby zainteresowane poszczególnymi kursami i szkoleniami prosimy o kontakt telefoniczny bądź osobisty z sekretariatem szkoły. Prywatne Centrum Kształcenia Zawodowego ul. Kijowska 3 03-738 Warszawa 22/ 618-96-92

Read More