Odbiorcy szkolenia:

Zajęcia skierowane są w szczególności do nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych, pedagogów i psychologów szkolnych, wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych, pedagogów poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli potwierdzające odbycie 128  godzin dydaktycznych szkolenia.

Cele:

 • uczestnicy poznają założenia i narzędzia Porozumienia bez Przemocy (Nonviolent Comunication)
 • uczestnicy dowiadują się jak realizować PbP w realiach szkoły, przedszkola lub innej placówki edukacyjnej
 • dzięki prowadzeniu zajęć w formie warsztatowej, uczestnicy wypróbowują narzędzia PbP w praktyce

 

Program:

 • Wprowadzenie do PbP (4 kroki do kontaktu, założenia, empatyczne słuchanie)
 • Złość i inne silne emocje
 • Odmowa
 • Informacja zwrotna w pracy z dziećmi i kontakcie z dorosłymi
 • Motywowanie – co zamiast kar i nagród?
 • Współpraca z rodzicami
 • Stawianie granic jako narzędzie do budowania relacji z dziećmi i młodzieżą
 • Konflikt

Forma pracy:

Zajęcia prowadzone będą w formie warsztatowej. Uczestnicy nie tylko zapoznają się z tym co proponuje PbP, ale będą także ćwiczyć wprowadzanie do swojej pracy i wykorzystywanie w niej nabywanych umiejętności. W trakcie każdego spotkania uczestnik otrzyma materiały do samodzielnej pracy. Aby skutecznie wesprzeć i przyśpieszyć proces nauki, uczestnicy zostaną także zaproszeni do ćwiczeń w parach pomiędzy spotkaniami.

Terminy i prowadzący:

06 – 07.10.2018                    Magdalena Wegner
27 – 28.10.2018                    Magdalena Wegner
24 – 25.11.2018                    Aleksandra Bagińska
15 – 16.12.2018                    Magdalena Wegner
26 – 27.01.2019                    Aleksandra Bagińska
16 – 17.02.2019                    Magdalena Wegner
02 – 03.03.2019                    Aleksandra Bagińska
16 – 17.03.2019                    Aleksandra Bagińska


Koszt: 3650 zł

 

Czym jest Porozumienie bez Przemocy?

Porozumienie bez Przemocy (Nonviolent Communication) to stworzone przez Marshalla Rosenberga podejście proponujące metodę komunikacji w oparciu o empatię i troskę dla każdego, niezależnie od jego przekonań i zachowania.

PbP podkreśla wspólne dla wszystkich ludzi wartości i potrzeby, uczy jak używać języka w taki sposób, aby podczas zderzenia poglądów uwypuklać dobrą wolę, a pomijać to, co prowadzi do utraty pewności siebie i obniżenia poczucia własnej wartości. Według założeń PbP najlepszą motywacją do działania jest potrzeba wzbogacania życia, a nie strach, wstyd czy poczucie winy. Działania wynikające z chęci uniknięcia „kary” przynoszą najczęściej skutki dalekie od oczekiwanych, których prędzej czy później żałujemy.

PbP prowadzi do pogłębienia relacji poprzez zwrócenie uwagi na połączenie między spostrzeżeniem a uczuciem i potrzebą. Zamiast szukać przyczyn naszego samopoczucia na zewnątrz PbP kieruje naszą uwagę na to, co dzieje się w nas samych. Dzięki PbP można zdobyć umiejętności postępowania z najczęstszymi blokadami w komunikacji, jak żądania, stawianie diagnoz czy oskarżanie.

 

Czemu służy PbP?

 • Pomaga w budowaniu trwałych relacji opierających się na empatii i szczerości;
 • Uczy rozumienia uczuć i potrzeb zarówno własnych, jak i innych ludzi;
 • Daje narzędzia, aby radzić sobie z trudnymi emocjami (złością, lękiem, wstydem);
 • Pomaga w odzyskiwaniu poczucia wpływu na własne życie oraz dokonywaniu wyborów w zgodzie ze sobą;
 • Uczy brania odpowiedzialności za siebie i własne życie;
 • Pokazuje jak być sobą, czyli uczy skutecznie prosić, odmawiać z troską o innych, radzić sobie z oczekiwaniami własnymi i otoczenia, co w innych podejściach określane jest mianem asertywności;
 • Uczy rozwiązywania konfliktów w sposób, który odbudowuje i wzmacnia relację między stronami oraz przynosi trwałe rozwiązania.

Prowadzący:

Ola Bagińska – z wykształcenia psycholog, z zamiłowania trener. Od 9 lat aktywnie propaguje metodę Porozumienia bez Przemocy w Polsce (organizuje i prowadzi szkolenia oraz wydaje publikacje poświęcone tej tematyce). Jest akredytowaną facylitatorką programu Esencje Kobiecości i Męskości oraz Certyfikowanym Trenerem PbP. Jest zaangażowana w praktykę i propagowanie metody Kręgów Naprawczych. Wspiera szkoły i przedszkola we wdrażaniu Porozumienia bez Przemocy – pracuje zarówno z dorosłymi zaangażowanymi w pracę placówki, jak i z dziećmi i ich rodzicami.

Oferuje warsztaty, coaching, wsparcie w konflikcie, superwizje. Prowadzi warsztaty otwarte lub będące częścią dłuższych programów. Pracuje indywidualnie, wspierając ludzi w sytuacjach trudnych, konfliktowych lub tych, którzy poszukują sposobów na praktykę i integrację PbP. Założona przez nią Fundacja Świadomego Rozwoju od 2010 roku propaguje empatyczną komunikację.

Ukończyła: Psychologię na Uniwersytecie Warszawskim (2000), Studium pomocy psychologicznej i socjoterapii (2004), Studium NVC (2009), Intensywny Kurs Mediacji NVC (2011),  Studium Psychoterapii Grupowej i Treningu Psychologicznego (2017).

Ola jest mamą 13-letniego Kacpra i 11-letniej Marty.

Magdalena Wegner – fanka edukacji wolnościowej i wprowadzania podejścia partnerskiego do szkół i przedszkoli systemowych. Prowadzi warsztaty z komunikacji, rozwiązywania konfliktów i rozwoju osobistego dla osób prywatnych, szkół, przedszkoli  i firm.  Pracuje z dorosłymi i z dziećmi. Współpracuje ze szkołami i przedszkolami wprowadzając NVC do placówek oświatowych jako: system rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, sposób komunikacji wspierający kontakt, sposób motywowania dzieci, sposób organizacji współpracy w gronie pedagogicznym, wsparcie w rozmowach z rodzicami. Prowadzi interwencyjne Kręgi Naprawcze – formę rozwiązywania konfliktów opartą na sprawiedliwości naprawczej. Prowadzi też uproszczone kręgi dla dzieci przedszkolnych.

Dla dzieci prowadzi zajęcia pomagające w radzeniu sobie z konfliktami, uczące komunikacji poprzez zabawę, gry i ćwiczenia.

Ukończyła:  Szkołę trenerów przy Dojrzewalni Róż (2011), Kurs mediacji oparty o metodę NVC  (2011), Szkołę Coachów ze specjalizacją: Coach rozwiązywania konfliktów (2011), NLP Master Practitioner (2013), 8 dniowy kurs Needs-based Coaching (coachingu opartego na potrzebach) (2014), Studium Socjoterapii Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego (2017).

Jest certyfikowaną trenerką CNVC Center for Nonviolent Communication NVC (Porozumienie bez Przemocy).

Jest w trakcie 4 letniego cyklu szkoleń certyfikacyjnych z Analizy Transakcyjnej w polu edukacji (od lipca 2016) i w polu organizacji (od sierpnia 2017).

Mama dwójki nastoletnich dzieci. Miłośniczka podróży oraz uprawiania warzyw i owoców w ekologiczny, zgodny z naturą sposób.   wróć do poprzedniej strony