Odbiorcy: nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy szkolni , studenci kierunków psychologiczno-pedagogicznych
Forma: wykład, prezentacja multimedialna, warsztaty i ćwiczenia, praca indywidualna i w grupie.

Program szkolenia:

 • ADHD – teoria: co to jest ADHD; objawy; obraz kliniczny; kryteria diagnostyczne wg ICD-10 oraz DSM-IV; podtypy; rozpowszechnienie; etiologia (przyczyny); deficyty poznawcze; teoria R. Barkleya; negatywne następstwa ADHD (ze szczególnym uwzględnieniem trudności szkolnych); współchorobowość; formy wsparcia i leczenie
 • różnicowanie z zaburzeniami opozycyjno-buntowniczymi i zaburzeniami zachowania, a także agresją impulsywną
 • technika „okulary” na ADHD – w jaki sposób pomagać dzieciom poradzić sobie z objawami ADHD w domu i w szkole – omówienie konkretnych technik
 • zasady i konsekwencje, czyli jak być konsekwentnie konsekwentnym – w trakcie warsztatu uczestnicy tworzą przykładowe zasady i konsekwencji w przypadku ich łamania
 • pozytywne wzmacnianie, czyli marchewka bez kija!!! – uczestnicy ćwiczą zauważanie pozytywów, chwalenie i przydzielanie nagród
 • wydawanie poleceń – w jaki sposób formułować polecenia, aby były słyszane i wykonalne dla dziecka z ADHD
 • systemy żetonowe – pozytywne wzmacnianie krótko i długoterminowe w klasie i na świetlicy
 • współpraca z rodzicami – metoda częstych spotkań i wyznaczanie konkretnych celów

Cele dla uczestników:

 • uczestnicy wiedzą co to jest ADHD, jakie są podtypy, rozpowszechnienie, etiologia powstawania zaburzenia, znają negatywne następstwa nie-„leczonego” ADHD (szczególnie trudności szkolne), współchorobowość oraz stosowane formy wsparcia i leczenia
 • potrafią różnicować zachowania agresywne od objawów ADHD
 • potrafią stosować proste techniki , aby pomóc dziecku w poradzeniu sobie z objawami ADHD tak, aby korzystał z lekcji/świetlicy w najlepszym stopniu
 • wiedzą jak tworzyć dobre zasady i konsekwencje regulujące pracę w klasie z dzieckiem z ADHD
 • wiedzą w jaki sposób stosować techniki pozytywnego wzmacniania, takie jak pochwały i nagrody
 • potrafią wydawać konkretne polecenia
 • potrafią tworzyć proste systemy żetonowe na potrzeby klasy, świetlicy
 • nabierają kompetencji do współpracy z rodzicami trudnego dziecka.

Prowadzący:

dr n. med. Agnieszka Pisula – psychiatra, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży. Licencjonowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (PTTPB) pracuje z dziećmi i dorosłymi. Od okresu studiów zaangażowania w terapię dzieci z ADHD, pracuje z ich rodzicami i nauczycielami. Współtwórca szkoleń dla rodziców i nauczycieli dotyczących tej tematyki.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Poradni Nadpobudliwości Psychoruchowej przy Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. specjalizuje się w terapii dzieci i młodzieży z ADHD i zaburzeniami zachowania.

Współautorka książek ,,ADHD – zespół nadpobudliwości psychoruchowej. Przewodnik dla rodziców i wychowawców”, ,,Sposób na trudne dziecko. Przyjazna terapia behawioralna”.


mgr Anna Kucińska – psycholog, absolwentka Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim (specjalizacje: Neuropsychologia oraz Psychologia Kliniczna Dziecka). Pracuję w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy w Otwocku (filia Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu), a także jako konsultant w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym Urzędu Miasta Rembertów. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz w Poradni Leczenia Uzależnień Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii. Najlepiej czuję się w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzicami. Jej zainteresowania zawodowe skupiają się wokół psychoterapii poznawczo-behawioralnej zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży.


Forma zajęć: wykład , warsztat – praca indywidualna i grupowa
Czas trwania: 20 godzin dydaktycznych – 2 dni Max. 20 osób w grupie min. 12 osób
Termin: zainteresowanych prosimy o kontakt
Koszt: 250 zł uczestnik


Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały oraz zaświadczenie Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli potwierdzający odbycie 20 godzin dydaktycznych szkolenia.

Informacje na stronie www.pckz.edu.pl w zakładce ODN


   wróć do poprzedniej strony