Odbiorcy szkolenia: pedagodzy/ psychologowie szkolni, pracownicy instytucji opiekuńczo-wychowawczych oraz resocjalizacyjnych ,studenci kierunków pomocowych. Program i metoda zmierzają do wyposażenia uczestnika w wiedzę merytoryczną i umiejętności związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom oraz zagrożeniom, wobec których staje młode pokolenie.

Program szkolenia:

  • Narkotyki , alkohol , leki , dopalacze to środki uzależniające. Działanie, motywy i skutki ich zażywania przez młodzież .
  • Fakty i mity dotyczące zażywania substancji psychoaktywnych czyli jak dyskutować z nastolatkiem .
  • Nowe uzależnienia– komputer , Internet , hazard .
  • Uzależnienie – dlaczego i po co?
  • Profilaktyka uzależnień w praktyce – konstrukcja programu terapeutycznego / programu szkolnej profilaktyki- poznajemy metody i techniki pracy.
  • Jak skutecznie pracować z nastolatkiem i jego rodziną? Diagnoza własnych zasobów i ograniczeń w pracy z młodzieżą i jego rodziną.

Cel szkolenia: Podniesienie kompetencji i umiejętności praktycznych w pracy z młodzieżą zagrożoną i uzależnioną od substancji psychoaktywnych. Zdobycie podstawowych umiejętności praktycznych w pracy z rodziną nastolatka.

Wszyscy prowadzący szkolenie to osoby posiadające doświadczenie i kompetencje w związku z wieloletnią pracą  z młodzieżą uzależnioną zarówno w poradni jak i ośrodku uzależnień głównie  przy  Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu.


mgr Marta Szuberska – Certyfikowany specjalista terapii. Absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji na Uniwersytecie Warszawskim, pedagog, socjoterapeuta . Ukończyła  roczne szkolenie z terapii poznawczo – behawioralnej. W latach 2000-2012 terapeuta uzależnień w  Ośrodku Terapii Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Otwocku, od 2008r konsultant Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego Dzielnicy Rembertów M. St. Warszawy od 2012r koordynator Punktu. Od 2012r realizator autorskiego programu profilaktycznego realizowanego w Areszcie Śledczym Warszawa- Służewiec.  Autor programu ,, Szkoła dla rodziców – masz wpływ na swoje życie” skierowanego do rodzin zagrożonych uzależnieniem. Współautor  , realizator i koordynator programów realizowanych z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia skierowanych do dzieci , młodzieży , członków ich rodzin oraz zespołów pedagogicznych. Realizator szkoleń dla Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy , urzedu Miasta Otwock , Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej oraz Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu z zakresu profilaktyki uzależnień ( praca z grupą , praca z rodziną , praca indywidualna , uzależnienia dzieci i młodzieży).Doświadczenie zawodowe to 16 lat pracy terapeutycznej i socjoterapeutycznej z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami w obszarze leczenia i profilaktyki uzależnień oraz innych trudności rozwojowych. Motto jakim się kieruje w życiu prywatnym oraz zawodowym :,,Pamiętaj, że wszystko, co uczynisz w życiu, zostawi jakiś ślad. Dlatego miej świadomość tego, co robisz.” — Paulo Coelho


mgr Kinga Brendler – Certyfikowany specjalista terapii uzależnień, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunkach: resocjalizacja oraz organizacja pomocy społecznej. Ukończyła Studium Psychoprofilaktyki, roczne szkolenie z terapii poznawczo – behawioralnej oraz Szkołę Trenerską w Stowarzyszeniu Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji „Wspólna”. Posiada uprawnienia do realizacji programu CANDIS – programu skierowanego do osób zażywających szkodliwie bądź uzależnionych od marihuany. Aktualnie w trakcie nauki w Szkole Psychoterapii Humanistycznej Ośrodka Edukacji i Pomocy Psychologicznej INTRA.  Od ponad 20-tu lat pracuje w różnych obszarach i rolach dla ludzi i z ludźmi zagrożonymi wykluczeniem oraz wykluczonymi społecznie, m.in. jako terapeuta uzależnień (Ośrodek Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy dla młodzieży w Otwocku, Poradnia Leczenia Uzależnień ul. Dzielna 7 w Warszawie), Koordynator Lokalnego Programu Profilaktyki, Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego i Świetlicy Socjoterapeutycznej, a następnie Kierownik Działu Pomocy Specjalistycznej OPS. Wyróżniona „Czerwoną kokardką” za wkład w poprawę jakości życia osób żyjących z HIV/AIDS w Polsce. Motto, jakim kieruje się w życiu prywatnym i zawodowym: „W życiu nie ma porażek czy klęsk – są tylko kolejne doświadczenia”.


mgr Aneta Grajeta – Absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji na Uniwersytecie Warszawskim, pedagog, socjoterapeuta.  Ukończyła Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia i od 2008 r. posiada Certyfikat Specjalisty Terapii Uzależnień. Uczestniczka Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego przy Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA oraz licznych szkoleń w nurcie terapii behawioralno –poznawczej, oraz szkoleń z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień, min szkolenie z diagnozy i terapii uzależnień behawioralnych. Aktualnie w trakcie studiów w Szkole Psychoterapii Humanistycznej  w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. Od kilkunastu lat pracuje w różnych obszarach związanych z pomaganiem i wsparciem psychologicznym. Doświadczenie zawodowe zdobywała jako wolontariuszka pracując w hospicjum, konsultantka telefonu zaufania, socjoterapeuta w jednym z warszawskich gimnazjów. Ma doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i ich rodzinami min w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy w Otwocku oraz w Oddziale Terapeutycznym dla osób uzależnionych w Areszcie Śledczym Warszawa- Służewiec. Obecnie prowadzi min warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców i zajęcia warsztatowe dla młodzieży. Prywatnie ma dwoje dzieci, lubi ludzi i własną  umiejętność dostrzegania jasnej strony życia, nawet w trudnych życiowych sytuacjach.  W swojej pracy najbardziej wierzę ,że każdy człowiek ma w sobie siłę do mierzenia się z własnymi trudnościami, potrzebuje tylko wsparcia i czasu żeby to odkryć.


Forma zajęć: wykład , warsztat – praca indywidualna i grupowa
Czas trwania: 20 godzin dydaktycznych – 2 dni Max. 20 osób w grupie min. 12 osób
Termin: zainteresowanych prosimy o kontakt
Koszt: 250 zł uczestnik

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały  oraz zaświadczenie Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli potwierdzający odbycie 20 godzin dydaktycznych szkolenia.

Informacje na stronie www.pckz.edu.pl w zakładce ODN


   wróć do poprzedniej strony