PCKZ
KURS ZAWODOWY
ZOOFIZJOTERAPEUTA KONI

 


Miejsca pracy:

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej i współpraca w ramach rehabilitacji z klinikami koni, lecznicami dużych zwierząt, stajniami, stadninami – bardzo urozmaicona praca w różnych miejscach. Praca dla osób nie lubiących rutyny, chcących żyć aktywnie, otwartych na doświadczenia.

Wydajemy świadectwa ukończenia kursu na drukach MEN!


INFORMACJE OGÓLNE:

  • Kurs obejmuje 184 godzin dydaktycznych. Zajęcia odbywają się w trybie zjazdowym, zaocznym 2 razy w miesiącu (sobota-niedziela lub piątek-sobota-niedziela).
  • Zajęcia w 10-12 osobowych grupach

FORMA KSZTAŁCENIA:

Kurs ma charakter zajęć praktyczno-teoretycznych. Część teoretyczną stanowią wykłady. W części praktycznej uczestnicy wykonują badania oraz zabiegi na zwierzętach oraz pozostałych uczestnikach kursu. Po zakończeniu kursu zaleca się odbycie praktyki u doświadczonego zoofizjoterapeuty.
Po zakończeniu kursu, kursanci będą mieli możliwość wymiany doświadczeń w grupie oraz z wykładowcami za pomocą powstałej platformy internetowej.


WYMAGANIA WZGLĘDEM UCZESTNIKÓW:

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

  • posiadanie świadectwa ukończenia szkoły średniej
  • ukończenie 18. roku życia
  • brak przeciwskazań zdrowotnych do udziału w kursie oraz wykonywania zawodu

EGZAMIN:

Warunkiem otrzymania tytułu zawodowego jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego. Egzamin składa się z:

  • Części pisemnej – test . Wynik pozytywny otrzymuje się po uzyskaniu min 75%
  • Części ustnej – zadania praktyczne. Wynik pozytywny otrzymuje się po uzyskaniu min 75%

OPIS ZAWODU:

Zoofizjoterapeuta jest osobą wchodzącą w skład weterynaryjnego zespołu medycznego.
Celem pracy zoofizjoterapeuty jest poprawa stanu psychofizycznego pacjenta weterynaryjnego, poprzez zastosowanie zarówno zabiegów profilaktycznych jak i leczniczych. Zoofizjoterapeuta przeprowadza zabiegi z zakresu fizykoterapii, kinezyterapii oraz masażu. Ściśle współpracuje z lekarzem weterynarii oraz właścicielem zwierzęcia czerpiąc od nich wiedzę o stanie zdrowia pacjenta, jego postępach i ograniczeniach w terapii.
Zoofizjoterapeuta posiada kompetencje umożliwiające badanie kliniczne pacjenta, zlecanie i ocenę badań dodatkowych, diagnozowanie oraz planowanie, przeprowadzanie i modyfikowanie planu rehabilitacyjnego.
Miejscem świadczenia usług zoo fizjoterapeutycznych są stajnie, lecznice dużych zwierząt.
Wszelkie zabiegi zoo fizjoterapeutyczne muszą posiadać odpowiednią dokumentację medyczną.

PRZEDMIOT
LICZBA GODZIN*
Biologia medyczna z elementami chemii organicznej
12
Anatomia i fizjologia
24
Elementy patologii ogólnej
4
Schorzenia narządu ruchu
20
Elementy farmakoterapii
6
Elementy psychologii i postępowania ze zwierzęciem
6
Badanie pacjenta
4
Wstęp do fizjoterapii
4
Kinezjologia i kinezyterapia
8
Masaż
48
Fizykoterapia (termoterapia, światłolecznictwo, sonoterapia, magnetoterapia, laseroterapia, elektroterapia)
24
Fizjoterapia jako zabiegi profilaktyczne, praktyczna fizjoterapia koni w ortopedii i traumatologii
8
Powtórzenie materiału + egzamin
16
  • Podane liczby godzin są orientacyjne. Prowadzący, oceniając pracę grupy, decyduje, czy na realizację danego tematu należy poświęcić więcej czasu czy można go skrócić.PROWADZĄCY:

Dr inż. Maria Soroko

Doktor nauk rolniczych, specjalność hodowla koni i jeździectwo, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Zakład Hodowli Koni i Jeździectwa. Stopień magistra (Master of Science) otrzymała na Wydziale Biological, Environmental and Rural Sciences, kierunek Equine Science, na Uniwersytecie Aberystwyth w Walii.

Od 2008 roku specjalizuje się w masażu i zastosowaniu termografii w zoofizjoterapii i medycynie weterynaryjnej koni, współpracując z lekarzami weterynarii i hodowcami oraz prowadząc szkołę rehabilitacji i termografii koni pod nazwą Equine Massage Maria Soroko we Wrocławiu, www.eqma.pl.

Posiada wieloletnie doświadczenie w masażu, uzyskując kwalifikacje Equine Body Worker w masażu sportowym i mięśniowo – powięziowym. Swoje umiejętności i doświadczenia uzyskała na wyjazdach w Europie i Australii. Jest również organizatorem, trenerem warsztatów i kursów zawodowych masażu sportowego koni, fizjoterapii oraz zastosowania termografii u koni. Założyciel Polskiego Towarzystwa Termografii Zwierząt i członek Europejskiego Stowarzyszenia Termografii. Instruktor jeździectwa w British Horse Society. Autorka wielu publikacji naukowych oraz książki pt. „Termografia koni w praktyce” w wersji polskiej i angielskiej.


Katarzyna Hetmaniuk

Właściciel firmy Horse Rehab Institute, właściciel stajni Ultimo oraz założyciel nowopowstałego Centrum Rehabilitacji i Regeneracji Koni pod Wrocławiem.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Wydział: Hodowli i Biologii Zwierząt
Kierunek: Zootechnika

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział: Biologii i Hodowli Zwierząt
Kierunek: Pielęgniarstwo i chów zwierząt towarzyszących

Studium Fizjoterapii Zwierząt
Kierunek: Zoofizjoterapeuta koni

Dzięki ukończonym studiom dysponuje wiedzą z zakresu anatomii, biofizyki, biochemii oraz żywienia zwierząt. W ciągu wieloletniej praktyki oraz uczestnictwu w licznych szkoleniach, zdobyła umiejętności w zakresie terapii manualnej, a także fizykoterapii pozwalające na przygotowanie koni do zwiększonego wysiłku fizycznego, skracające czas regeneracji po wysiłku oraz wspomagające leczenie kontuzji.

W rehabilitacji koni skupia się na całym organizmie. Terapię dostosowuje indywidualnie do każdego konia. W ciągu wieloletniej pracy z końmi sportowymi, rekreacyjnymi oraz jako właściciel stajni, poznała dogłębnie wymagania stawiane koniom oraz specyfikę treningu w poszczególnych dyscyplinach, jak również problematykę związaną z urazami i procesem rekonwalescencji koni.dr n. wet. spec. Michał Wąsowicz

Nazywam się Michał Wąsowicz. Jestem doktorem nauk weterynaryjnych, w pełni poświęconym mojej największej pasji – stomatologii weterynaryjnej, która rozpoczęła się 16 lat temu i trwa do dziś!! Poprzez profilaktykę, diagnostykę i leczenie chorób jamy ustnej zwierząt domowych poprawiam nie tylko uśmiech, ale przede wszystkim jakość zdrowia i życia czworonożnych przyjaciół. Aktualnie współpracuję z kilkunastoma lecznicami weterynaryjnymi w Warszawie i okolicy, aby dotrzeć do jak największej liczby potrzebujących. Moim marzeniem jest uświadomienie wszystkim właścicielom zwierząt na całym świecie, jak ważna jest profilaktyka higieny jamy ustnej dla jakości i długości życia ich wiernych przyjaciół. Zarówno strona www.drwasowicz.pl, jak i moje kanały w mediach społecznościowych zostały stworzone, abym mógł to marzenie zrealizować. Drugą moją pasją jest przekazywanie wiedzy. Jako nauczyciel akademicki prowadzę zajęcia anatomii zwierząt w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Nieprzerwalnie podnoszę swoje kwalifikacje w zakresie stomatologii weterynaryjnej jako uczestnik wielu szkoleń i kursów dla lekarzy weterynarii i lekarzy medycyny ludzkiej na całym świecie oraz dorocznych kongresach organizowanych przez „European Veterinary Dental Society”. Reprezentuję SGGW na międzynarodowych konferencjach, przedstawiając wyniki badań naukowych, prowadzonych wspólnie z Politechniką Gdańską.

Mogę śmiało powiedzieć, że jestem szczęśliwym NIEludzkim dentystą.

Trzy warianty cenowe:

1320 zł.

w 6 dogodnych ratach

1950 zł.

w 4 dogodnych ratach

3800 zł.

w 2 dogodnych ratach

7500 zł.

koszt całkowity

   Zapisz się na kurs


Rozpoczęcie edycji wiosennej 2019:
30-31 marca 2019

Nabór trwa. Szczegóły w sekretariacie.


Harmonogram  – edycja wiosna 2019:

Ostatnia aktualizacja: 6.02.2019


Harmonogram – edycja jesień 2018:

Ostatnia aktualizacja: 15.01.2019


   wróć do poprzedniej strony