WARSZTATY ZAAWANSOWANE Z UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY ZWIERZĘTOM TOWARZYSZĄCYM

 

Warsztaty dedykowane: średni personel weterynaryjny oraz osoby, które ukończyły warsztaty pierwszego stopnia

Czas trwania : 12 godzin

Prowadzący : lek. wet. Agnieszka Rąbkowska. Lekarz małych zwierząt – praktyk, zajmująca się interną i chirurgią miękką, pasjonująca się medycyną alternatywną; ratownik medyczny – prowadząca szkolenia z pierwszej pomocy na różnych poziomach od pediatrii po traumatologię, w systemie amerykańskim i europejskim; nauczyciel przedmiotów weterynaryjnych w technikum weterynarii. Posiada wieloletnie doświadczenie praktykantki w szpitalnych oddziałach ratunkowych i pogotowiu oraz wolontariuszki w pogotowiu górskim i wysokogórskim.

Metodyka warsztatów: wykład, pogadanka, praca z fantomem psa, praca z modelami małych zwierząt.

Miejsce : Prywatne Centrum Kształcenia Zawodowego ul. Kijowska 3

Ilość uczestników : max 12 osób

Cena : 250 zł ( każdy z uczestników otrzyma konspekt oraz zaświadczenie o ukończeniu warsztatów)

Zapisy / pytania :      martapac@op.pl

pckz3@wp.pl

Ramowy program warsztatów:

Czym zajmuje się pierwsza pomoc?
Zasady zachowania bezpieczeństwa przy udzielaniu pierwszej pomocy.
Łańcuch przeżycia.
Kontrola oddechu(poczuj, zobacz, usłysz).
Parametry prawidłowe.
Kontrola krążenia, tętna.
Parametry prawidłowe.
RKO-resuscytacja krążeniowo oddechowa.
Elektrokardiografia-zapisy prawidłowe.
Mechanizmy zatrzymania krążenia.
Rytmy do defibrylacji.
Częstoskurcz komorowy bez tętna-VT
Migotanie komór-VF
Rytmy nie do defibrylacji.
Czynność elektryczna bez tętna-PEA
Asystolia.
Odwracalne przyczyny zatrzymania krążenia
4H
H-ipoksja
H-ipowolemia
H-ipo,himer-kaliemia (zaburzenia elektrolitowe)
H-ipotermia
4-T
T-amponada serca
T-oksyny(zatrucia)
T-ension pneumotchorax-odma opłucnowa
T-rombembolie(zatory,zakrzepy)

Wstrząs-mechanizm powstawania
Rodzaje wstrząsu
Hipowolemiczny, kardiogenny, toksyczny, anafilaktyczny, rdzeniowy

Zakrztuszenia.
Kaszel efektywni i kaszel nieefektywny.
Usuwanie ciał obcych z dróg oddechowych,
RKO-różnice w postępowaniu.

Podtopienia.
Mechanizm zatrzymania krążenia i różnice w udzielaniu pierwszej pomocy.

Wypadki komunikacyjne.
Najczęstsze zagrożenia i urazy z nimi związane

Hipotermia (łagodna, umiarkowana, ciężka)
Różnice w postępowaniu standardowym
Hipertermia (łagodna, umiarkowana, ciężka, złośliwa)

Oparzenia
1-stopnia
2-topnia
3-stopnia
Zaopatrywanie oparzeń i postępowanie z pacjentem.

Złamania, zwichnięcia.
Unieruchamianie i powikłania.

Zatrucia.
Dekontaminacja.
Najpopularniejsze odtrutki.

Krwotoki(zewnętrzne i wewnętrzne).
Krwotoki żylne, tętnicze.
Tamowanie krwotoków z różnych obszarów ciała.

Amputacje i postępowanie z amputantami.

Pierwsza pomoc neonatologiczna.
Pierwsza pomoc w pediatrii.
Główne różnice w resuscytacji krążeniowo oddechowej.
Różnice w mechanizmach doprowadzających do zatrzymania krążenia u młodych zwierząt.   wróć do poprzedniej strony