WARSZTATY Z WYKONYWANIA BADANIA HEMATOLOGICZNEGO

 

Warsztaty dedykowane: średni personel weterynaryjny

Czas trwania: 5/6 godzin

Prowadzący: lek. wet. Joanna Kołodziejska-Lesisz. Wydział Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego ukończyła otrzymując od Rektora Uczelni dyplom uznania za wyróżniające wyniki w nauce. Od tego czasu jako lekarz weterynarii pracuje ze zwierzętami towarzyszącymi i gospodarskimi (bydło domowe). Celem dalszego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności podjęła naukę na Stacjonarnych Studiach Doktoranckich Weterynaryjne Nauki Kliniczne w Katedrze Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej. Stale uczestniczy w licznych kursach zarówno krajowych jak i zagranicznych. Zdobyte informacje przekazuje studentom trzeciego roku weterynarii podczas obligatoryjnych zajęć z przedmiotu pt. „Diagnostyka laboratoryjna i kliniczna”. Ponadto angażuje się w aktywizowaniu studentów poprzez organizowanie oraz prowadzenie zajęć w ramach Koła Naukowego Medyków Weterynaryjnych. Dodatkowo autor wielu publikacji Kwartalnika Związku Kynologicznego w Polsce. Od 2012 roku współpracuje również z Prywatnym Technikum Weterynarii Nr 1 w Warszawie jako nauczyciel przedmiotów zawodowych oraz trener kursów finansowanych z dotacji unijnej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (program operacyjny Kapitał Ludzki).
Metodyka warsztatów: wykład, pogadanka, samodzielna praca pod nadzorem wykładowcy (pobór próbek, wykonywanie rozmazów oraz ich barwienie i ocena), badanie krwi na analizatorze morfologicznym, leukogram, praca w grupach przy analizie wyników.

Miejsce: Prywatne Centrum Kształcenia Zawodowego; ul. Kijowska 3, Warszawa

Ilość uczestników: max. 6 osób

Cena: 230 zł ( każdy z uczestników otrzyma konspekt oraz zaświadczenie o ukończeniu warsztatów)

Zapisy / pytania:       martapac@op.pl

pckz3@wp.pl

Ramowy program warsztatów:

Badanie hematologiczne- wiadomości wstępne

Techniki poboru krwi- systemy (próżniowe i bezpróżniowe) – plusy i minusy w weterynarii

Sposób postępowania z materiałem biologicznym – zasady dobrej praktyki laboratoryjnej

Zastosowanie analizatora hematologicznego: typy oraz budowa analizatorów, obsługa analizatora, odczyt i wiarygodność wyników, ocena kosztów badań, konserwacja sprzętu laboratoryjnego

Techniki wykonywania i barwienia rozmazów (System Hemacolor, Metoda May-Grünwald-Giemsa, barwienie reticulocytów)

Szczegółowa analiza mikroskopowa wykonanych rozmazów krwi: morfologia erytrocytów, leukogram

Użycie komór hematologicznych

Ciekawe przypadki kliniczne – prezentacja preparatów mikroskopowych

Odczyt i analiza różnych wyników badań morfologicznych krwi (pacjentów z kursu oraz zaprezentowanych przez wykładowcę)

Najczęstsze popełniane błędy laboratoryjne i ich wpływ na wyniki badań
Uwagi: Na zajęcia zapraszamy pacjentów: psy i koty (zarówno te zdrowe jak i chore celem kontroli leczenia). Obecność zwierzęcia proszę o zgłoszenie przy zapisie na kurs.


   wróć do poprzedniej strony