WARSZTATY Z BADANIA OGÓLNEGO MOCZU

 

Warsztaty dedykowane: średni personel weterynaryjny

Czas trwania: 5 godzin zegarowych

Prowadzący: lek. wet. Joanna Kołodziejska-Lesisz. Wydział Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego ukończyła otrzymując od Rektora Uczelni dyplom uznania za wyróżniające wyniki w nauce. Od tego czasu jako lekarz weterynarii pracuje ze zwierzętami towarzyszącymi i gospodarskimi (bydło domowe). Celem dalszego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności podjęła naukę na Stacjonarnych Studiach Doktoranckich Weterynaryjne Nauki Kliniczne w Katedrze Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej. Stale uczestniczy w licznych kursach zarówno krajowych jak i zagranicznych. Zdobyte informacje przekazuje studentom trzeciego roku weterynarii podczas obligatoryjnych zajęć z przedmiotu pt. „Diagnostyka laboratoryjna i kliniczna”. Ponadto angażuje się w aktywizowaniu studentów poprzez organizowanie oraz prowadzenie zajęć w ramach Koła Naukowego Medyków Weterynaryjnych. Dodatkowo autor wielu publikacji Kwartalnika Związku Kynologicznego w Polsce. Od 2012 roku współpracuje również z Prywatnym Technikum Weterynarii Nr 1 w Warszawie jako nauczyciel przedmiotów zawodowych oraz trener kursów finansowanych z dotacji unijnej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (program operacyjny Kapitał Ludzki).
Metodyka warsztatów: wykład, pogadanka, samodzielna praca pod nadzorem wykładowcy

Miejsce: Prywatne Centrum Kształcenia Zawodowego ul. Kijowska 3

Ilość uczestników: max 6 osób

Cena: 230 zł ( każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie o ukończeniu warsztatów)

Zapisy/pytania:         martapac@op.pl

pckz3@wp.pl

Ramowy program warsztatów:

Wszystkie poruszone zagadnienia będą omówione w oparciu o wykonanie przez słuchaczy testów diagnostycznych w ramach ćwiczeń praktycznych

  • Podstawy anatomii i fizjologii związanej z układem moczowym u zwierząt towarzyszących
  • Czym jest badanie ogólne moczu?
  • Techniki pozyskania materiału do analizy
  • Niezbędny sprzęt wykorzystywany przy wykonywaniu badania ogólnego moczu
  • Ocena makroskopowa badanej próbki
  • Wykonanie analiz półilościowych (wykorzystanie pasków diagnostycznych, ocena zawartości białka całkowitego)
  • Ocena mikroskopowa osadu moczu
  • Nauka prowadzenia dokumentacji w laboratorium
  • Omówienie przykładowych wyników badania ogólnego moczu
  • Najczęściej popełniane błędy podczas analiz laboratoryjnych

   wróć do poprzedniej strony