WARSZTATY PIERWSZEGO STOPNIA Z UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY ZWIERZĘTOM TOWARZYSZĄCYM

 

Warsztaty dedykowane: średni personel weterynaryjny, pracownicy schronisk, hoteli dla zwierząt, treserzy psów, miłośnicy i posiadacze psów i kotów.

Czas trwania : 6 godzin

Prowadzący : lek. wet. Agnieszka Rąbkowska. Lekarz małych zwierząt – praktyk, zajmująca się interną i chirurgią miękką, pasjonująca się medycyną alternatywną; ratownik medyczny – prowadząca szkolenia z pierwszej pomocy na różnych poziomach od pediatrii po traumatologię, w systemie amerykańskim i europejskim; nauczyciel przedmiotów weterynaryjnych w technikum weterynarii. Posiada wieloletnie doświadczenie praktykantki w szpitalnych oddziałach ratunkowych i pogotowiu oraz wolontariuszki w pogotowiu górskim i wysokogórskim.
Metodyka warsztatów: wykład, pogadanka, praca z fantomem psa, praca z modelami małych zwierząt.

Miejsce : Prywatne Centrum Kształcenia Zawodowego ul. Kijowska 3

Ilość uczestników : max 12 osób

Cena : 180 zł ( każdy z uczestników otrzyma konspekt oraz zaświadczenie o ukończeniu warsztatów)

Zapisy / pytania:       martapac@op.pl

pckz3@wp.pl

Ramowy program warsztatów:

Czym zajmuje się pierwsza pomoc?
Zasady zachowania bezpieczeństwa przy udzielaniu pierwszej pomocy.
Łańcuch przeżycia.
Kontrola oddechu(poczuj, zobacz, usłysz).
Kontrola krążenia, tętna.
RKO-resuscytacja krążeniowo oddechowa.

Wstrząs-mechanizm powstawania, rozpoznawanie jego objawów, rodzaje wstrząsu
Zakrztuszenia.
Kaszel efektywny i kaszel nieefektywny.
Usuwanie ciał obcych z dróg oddechowych.
RKO-różnice w postępowaniu.

Podtopienia.
Mechanizm zatrzymania krążenia i różnice w udzielaniu pierwszej pomocy.

Wypadki komunikacyjne.
Najczęstsze zagrożenia i urazy z nimi związane

Hipotermia (łagodna, umiarkowana, ciężka)
Różnice w postępowaniu standardowym
Hipertermia (łagodna, umiarkowana, ciężka, złośliwa)

Oparzenia
1-stopnia
2-topnia
3-stopnia
Zaopatrywanie oparzeń i postępowanie z pacjentem.

Złamania, zwichnięcia.
Unieruchamianie i powikłania.

Zatrucia.
Dekontaminacja.
Najpopularniejsze odtrutki.

Krwotoki(zewnętrzne i wewnętrzne).
Krwotoki żylne, tętnicze.
Tamowanie krwotoków z różnych obszarów ciała.

Amputacje i postępowanie z amputantami.

Pierwsza pomoc neonatologiczna.
Pierwsza pomoc w pediatrii.
Główne różnice w resuscytacji krążeniowo oddechowej   wróć do poprzedniej strony