PCKZ

KURS KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

OGRODNIK

Kwalifikacja R.5 – Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych


Cel kursu:

Zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu produkcji i pielęgnacji roślin, porządkowania terenów zielonych. Przedmiotem produkcji mogą być warzywa, owoce, rośliny jadalne, rośliny ozdobne, grzyby jadalne uprawiane w gruncie i pod osłonami.

Charakterystyka zawodu:

Ogrodnik jest zawodem dla osób lubiących prace na świeżym powietrzu. Zawód ten przysposabia do pracy zespołowej, mobilizuje do systematyczności. Ważne jest nabycie umiejętności rozróżniania barw czy poczucie estetyki. Należy pamiętać również, że praca w ogrodnictwie to w wielu przypadkach duży wysiłek fizyczny oraz praca w zmiennych warunkach atmosferycznych.

Praca w zawodzie ogrodnika polega na produkcji i pielęgnacji roślin – zarówno w gruncie, jak i w obiektach zamkniętych, a także na porządkowaniu i sprzątaniu terenu otaczającego zieleń. Przedmiotem produkcji mogą być warzywa, owoce, rośliny jadalne, rośliny ozdobne, grzyby jadalne uprawiane w gruncie i pod osłonami.

Ogrodnik producent –rozmnaża rośliny uprawne. Przygotowuje glebę, przeprowadza zabiegi uprawowe tj. orka, bronowanie, kultywatorowanie.

W trakcie kształcenia w naszej placówce słuchacz kursu nabywa umiejętności z zakresu:

 • zakładania i prowadzenia upraw ogrodowych
 • prowadzenia produkcji sadowniczej
 • prowadzenia produkcji warzywniczej
 • prowadzenia produkcji roślin sadowniczych
 • eksploatacji środków technicznych stosowanych w ogrodnictwie

W przyszłości po ukończeniu kursu absolwent można szukać pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych zajmujących się uprawą warzyw, roślin sadowniczych i ozdobnych, konserwacją terenów zielonych, w gospodarstwach agroturystycznych i ekologicznych.

Nabycie kwalifikacji ogrodnika nadaje absolwentowi kursu uprawnienia rolnicze zgodne z wymogami Ministerstwa Rolnictwa oraz ARiMR.

Uzyskane kwalifikacje można podwyższyć na dodatkowych kursach nadających uprawnienia technika do danego zawodu, kwalifikacja R.18

INFORMACJE OGÓLNE:

 • Kurs obejmuje 650 godzin dydaktycznych, trwa 10 miesięcy
 • Kurs prowadzony przez doświadczoną kadrę według programu opierającego się na realizacji obowiązującej podstawy programowej
 • Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym, zjazdy co 2 tygodnie (piątek – sobota)
 • Praktyczna nauka zawodu – w gospodarstwach ogrodniczych, sadowniczych, firmach zajmujących się planowaniem i porządkowaniem ogródków przydomowych. Współpracujemy między innymi ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego oraz PGR Bródno.

WYMAGANIA WZGLĘDEM UCZESTNIKÓW:

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

 • ukończenie 18-go roku życia
 • brak przeciwwskazań lekarskich do udziału w kursie oraz wykonywania zawodu

EGZAMIN:

Warunkiem otrzymania tytułu zawodowego jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Egzamin składa się z:

 • Części pisemnej – test składający się z 40 pytań . Wynik pozytywny otrzymuje się po uzyskaniu min 50 %
 • Części praktycznej – zadanie do wykonania praktycznego np. posadzenie rozsady wg wzorów podanych w zadaniu. Wynik pozytywny otrzymuje się po uzyskaniu min 75%

INFORMACJE DODATKOWE:

 • Na prośbę uczestnika kursu wydawane będą stosowne zaświadczenia do ZUS, KRUS i innych instytucji
 • Rekrutacja bez egzaminów, decyduje kolejność zgłoszeń

Ramowy plan zajęć:

PRZEDMIOT
FORMA ZAJĘĆ
Podstawy produkcji ogrodniczej
teoretyczne
Działalność ogrodnicza
teoretyczne
BHP w produkcji ogrodniczej
teoretyczne
Produkcja sadownicza
teoretyczne
Produkcja warzywnicza
teoretyczne
Produkcja ziół i roślin ozdobnych
teoretyczne
Technika w ogrodnictwie
teoretyczne
Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych
praktyczne

CENA:

Jedna rata – 3500 zł
Dwie raty – po 1780 zł
Dziesięć rat – po 360 zł każda   wróć do poprzedniej strony