PCKZ

KURS ZAWODOWY

FRYZJER ZWIERZĄT (GROOMER)
516401

MIEJSCA PRACY:

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub współpraca z przychodniami, lecznicami małych zwierząt, szkołami dla psów, schroniskami dla bezdomnych zwierząt. Często praca ze zwierzęciem w domu właściciela lub w terenie. Praca dla osób nie lubiących rutyny, chcących żyć aktywnie, otwartych na rozwój zawodowy i nowe doświadczenia.

Wydajemy świadectwa ukończenia kursu na drukach MEN!

INFORMACJE OGÓLNE:

 • Kurs obejmuje 160 godzin dydaktycznych
 • Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym, zjazdy co 2 tygodnie (sobota-niedziela)
 • Zajęcia w 10-12 osobowych grupach

FORMA KSZTAŁCENIA:

Kurs ma charakter zajęć teoretyczno-praktycznych. Część teoretyczną obejmują wykłady. Część praktyczna to praca z psami w sali zajęć jak i w terenie.
Po zakończeniu kursu, kursanci będą mieli możliwość wymiany doświadczeń w grupie oraz z wykładowcami za pomocą powstałej platformy internetowej.

WYMAGANIA WZGLĘDEM UCZESTNIKÓW:

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

 • ukończenie 18-go roku życia
 • brak przeciwwskazań lekarskich do udziału w kursie oraz wykonywania zawodu

EGZAMIN:

Warunkiem otrzymania tytułu zawodowego jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego. Egzamin składa się z:

 • Części pisemnej – test . Wynik pozytywny otrzymuje się po uzyskaniu min 60%
 • Części ustnej – sytuacja praktyczna do omówienia. Wynik pozytywny otrzymuje się po uzyskaniu min 75%

OPIS ZAWODU:

Fryzjer zwierząt wykonuje strzyżenie, trymowanie, zabiegi higieniczne, czesanie i kąpiele zwierząt domowych.  Potrafi dobrać sposób pielęgnacji do  rasy  oraz rodzaju sierści.  W zakresie jego kompetencji leży także przygotowywanie zwierząt do wystaw. Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo zwierzęcia powierzonego mu na czas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych.  W swojej pracy musi kierować się dobrostanem zwierząt. Sposób wykonywania pracy musi dostosować do charakteru i zachowania zwierzęcia.

Absolwent kursu, po uprzednim uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu, uzyska tytuł zawodowy Fryzjer zwierząt  516401  zgodny z klasyfikacją zawodów Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Ramowy plan zajęć:

PRZEDMIOT

LICZBA GODZIN


 • Podstawy anatomii i fizjologii zwierząt towarzyszących

 • Stan utrzymania zwierzęcia

12


 • Podstawy behawioryzmu psów i kotów

 • Komunikacja pies, kot – człowiek

 • Sygnały uspokajające i sposoby postępowania podczas zabiegów pielęgnacyjnych

12


 • Rodzaje okrywy włosowej

 • Wzorce ras

6


 • Przyrządy do pielęgnacji zwierząt

 • Kosmetyki pielęgnacyjne

6


 • Pielęgnacja zwierząt towarzyszących na potrzeby domowe

 • Przygotowywanie zwierząt na wystawy

18

Zabiegi pielęgnacyjne w praktyce

60

Egzamin

6

Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego

120


Trzy warianty cenowe:

1250 zł.

w 4 dogodnych ratach

2400 zł.

w 2 dogodnych ratach

4700 zł.

koszt całkowity

   Zapisz się na kurs


Harmonogram – edycja wiosna 2019:

Ostatnia aktualizacja: 6.02.2019


   wróć do poprzedniej strony