Dyrektor

lek. wet. Marta Pacewicz


Wicedyrektor

mgr Michał Babski


Ogrodnik

mgr Anna Musur

Rośliny ozdobne


Ogrodnik

mgr Małgorzata Król

Warzywnictwo


Ogrodnik

mgr Łukasz Lewaszkiewicz

Mechanizacja


Pszczelarz

mgr Michał Babski

Produkcja zwierzęca


Pszczelarz

dr Piotr Michalik

Prowadzenie gospodarki pasiecznej


Pszczelarz

dr Jakub Gąbka

Prowadzenie gospodarki pasiecznej


lek. wet. Agnieszka Rąbkowska

Udzielanie pierwszej pomocy zwierzętom towarzyszącym


lek. wet. Magdalena Ziółko

Wykonywanie badań USG u zwierząt towarzyszących, warsztaty RTG


mgr Katarzyna Iwańczuk

Komunikacja psów w praktyce weterynaryjnej


dr Joanna Persona

Warsztaty stomatologiczne


lek. wet. Joanna Kołodziejska

Warsztaty hematologiczne, mikrobiologiczne, szybkie testy diagnostyczne   wróć do poprzedniej strony