Lubisz zwierzęta?

Wybierz zawód z pasją!

Zapisz się wstępnie

ŻYWIENIE I DIETETYKA KONI

Kurs zawodowy

Rozpoczęcie zajęć: 05-06.10.2024

Do kogo skierowany jest kurs?

Kurs przeznaczony jest dla lekarzy weterynarii, techników weterynarii, zootechników, jeźdźców, właścicieli i opiekunów koni, właścicieli stajni i wszystkich osób, których pasją są konie i opieka nad nimi.

Cel kursu:

Zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych pozwalających na prawidłowe bilansowanie dawek pokarmowych dla koni w różnym wieku, o różnym przeznaczeniu użytkowym (konie sportowe, konie rekreacyjne, konie hodowlane) oraz koni z problemami zdrowotnymi.

Forma kształcenia

Kurs ma charakter zajęć teoretyczno-praktycznych. Część teoretyczna obejmuje wykłady odbywające się w formie stacjonarnej.
Część praktyczna to zajęcia z końmi w stajni oraz zajęcia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW.

Informacje ogólne:

 • Kurs obejmuje 140 godzin dydaktycznych
 • Kurs prowadzony przez doświadczoną kadrę według autorskiego programu
 • Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym, zjazdy co 2 tygodnie (sobota-niedziela)
 • Planowana data rozpoczęcia kursu – 5 październik 2024r.
 • Maksymalna liczba uczestników – 20 osób

Wymagania względem uczestników:

 • ukończony 18-sty rok życia
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w kursie
 • doświadczenie w pracy z końmi

Egzamin:

Warunkiem otrzymania tytułu zawodowego jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego. Egzamin składa się z:

 • Części pisemnej – testu. Wynik pozytywny otrzymuje się po uzyskaniu min. 60% poprawnych odpowiedzi;
 • Części ustnej – sytuacji praktycznej do omówienia. Wynik pozytywny otrzymuje się po uzyskaniu min 75% punktów.

Informacje dodatkowe:

 • Osoby zainteresowane będą proszone o przesłanie kilku zdań o sobie i swoim doświadczeniu z końmi

Ramowy plan zajęć

Przedmiot

Anatomia i fizjologia przewodu pokarmowego u koni.

Podstawowe składniki pokarmowe i ich źródła.

Naturalne zachowania żywieniowe koni i skutki braku ich realizacji. Rytm dobowy koni.

Naturalna dieta koni - przystosowania i zapotrzebowania żywieniowe gatunku.

Pasze naturalne, pasze komercyjne, suplementy. Analiza etykiet produktów paszowych.

Podstawy żywienia koni w zależności od wieku i sposobu użytkowania – klacze jałowe/klacze w kryciu/klacze źrebne/klacze w laktacji/źrebięta/odsady/młodzież.

Podstawy żywienia koni w zależności od wieku i sposobu użytkowania – konie młode/konie sportowe i rekreacyjne/konie starsze.

Choroby wymagające szczególnego podejścia żywieniowego (m.in. ochwat, Cushing). Alergie i nietolerancje pokarmowe, a żywienie koni.

Żywienie koni z problemami o podłożu chorobowym/ze schorzeniami układu pokarmowego/koni w rekonwalescencji/koni z zaburzeniami behawioralnymi.

Elementy niezbędne do bilansowania dawek pokarmowych i układania planu żywieniowego.

Bilansowanie dawek pokarmowych – ćwiczenia.

Znaczenie pasz objętościowych w diecie koni.

Dieta osłów. Czemu osioł nie może być żywiony jak „mały koń”.

Fitoterapia najczęstszych schorzeń u koni.

Zioła w żywieniu koni. Bar ziołowy i bar mineralny w praktyce – zajęcia w stajni.

Formy samoleczenia i naturalnej suplementacji diety u koni.

Olejki eteryczne i aromaterapia u koni.

Zastosowanie ziół w preparatach do stosowania zewnętrznego u koni.

Powtórzenie materiału.

Egzamin.

RAZEM

LICZBA GODZIN

12

8

6

6

6

8

8

6

8

6

6

6

6

6

14

6

6

6

4

6

140

Prowadzący

mgr. Anna Pięta

Magister inżynier zootechnik, hodowca i specjalista ds. żywienia koni, z ponad 20 letnią praktyką zawodową zdobytą w państwowych stadninach w Niemczech (Neustadt Dosse) i Polsce (Państwowa Stadnina Koni Walewice, gdzie przez wiele lat pracowała na stanowisku głównego specjalisty ds. hodowli koni). Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, od wielu lat współpracująca ze środowiskiem hodowców i lekarzy weterynarii, Polskim Związkiem Hodowców Koni, Wydawnictwem Forum Media Polska, Podyplomowym Studium Hodowli Koni i Jeździectwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz specjalistycznymi firmami badawczo-rozwojowymi i paszowymi. Autorka licznych publikacji, prelekcji i wykładów na temat prawidłowego żywienia koni, współtwórca i współwłaściciel polskiej marki paszowo-suplementacyjnej Equine NutriPlan. Obecnie prowadzi działalność szkoleniowo-konsultacyjną ‘Szkolenia, dietetyka koni’ dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem ze wszystkimi, którzy pragną zgłębiać tajniki prawidłowego żywienia i suplementacji oraz potrzebują wsparcia w żywieniowym prowadzeniu swoich koni.

mgr. Joanna Smulska

Magister mikrobiologii - biotechnologii, instruktorka jazdy konnej. Od 10 lat zajmuje się propagowaniem idei baru ziołowego dla koni i włączania ziół do ich diety. Prowadzi szkolenia dotyczące roli ziół w żywieniu koni oraz wytwarzania końskich maści i repelentów z olejkami eterycznymi. Właścicielka sklepu z ziołami dla koni i bloga zlotykon.pl oraz autorka książek o ziołach i żywieniu koni. Miłośniczka rajdów konnych.

lek. wet. Urszula Ołdak

Jestem absolwentką warszawskiego Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. Od najmłodszych lat wiedziałam, że chcę zostać lekarzem weterynarii i połączyć moją miłość do koni z pracą. W czasie studiów wyjeżdżałam na liczne praktyki i staże do Niemiec - zarówno do małych gabinetów świadczących usługi terenowe dla koni, jak i klinik dla koni takich jak Pferdeklinik Aschheim. Byłam również stypendystką programu Erasmus, co umożliwiło mi roczną naukę na uczelni Ludwig Maximilians Universität w Monachium. Po odebraniu dyplomu wyjechałam do Niemiec pracować jako lekarz hipiatra w miejscowości Warendorf - mieście znanym z hodowli koni, zwanym również “mekką światowego jeździectwa”. Obecnie rozwijam swoją firmę EQUI DERM w której będę świadczyć usługi weterynaryjne dla koni związane w szczególności z dermatologią i alergologią.

Trzy warianty cenowe

2100 zł

4 dogodne raty

4150 zł

2 dogodne raty

8200 zł

Opłata jednorazowa