Lubisz zwierzęta?

Wybierz zawód z pasją!

Zapisz się wstępnie

ZOOPSYCHOLOG

Kurs zawodowy

Rozpoczęcie zajęć: 28-29.09.2024

Miejsca pracy:

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej i świadczenie usług behawiorystycznych w przychodniach, lecznicach małych zwierząt, często praca ze zwierzęciem w domu właściciela, schroniskach dla zwierząt. Praca dla osób ceniących różnorodność zadań, otwartych na doświadczenia, lubiących kontakt ze zwierzętami i rozmowy z właścicielami.

Wydajemy zaświadczenia ukończenia kursu na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Cel kursu:

Zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu obserwowania zachowań zwierząt oraz diagnozowania i terapii niepożądanych zachowań zwierząt.

Informacje ogólne:

  • Kurs obejmuje 210 godzin dydaktycznych
  • Kurs prowadzony przez doświadczoną kadrę według programu autorskiego
  • Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym, zjazdy co 2 tygodnie (sobota-niedziela)

Forma kształcenia:

Kurs ma charakter zajęć teoretyczno-praktycznych. Część teoretyczną obejmują wykłady. Część praktyczna to praca ze zwierzętami towarzyszącymi w sali zajęć oraz w terenie.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

  • posiadanie wykształcenia wyższego lub tytułu technika weterynarii,
  • brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w kursie oraz wykonywania zawodu

Egzamin:

Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego. Egzamin składa się z:

  • Części pisemnej – test . Wynik pozytywny otrzymuje się po uzyskaniu min 60%
  • Części ustnej – sytuacja praktyczna do omówienia. Wynik pozytywny otrzymuje się po uzyskaniu min 75%

Informacje dodatkowe:

  • Na prośbę uczestnika kursu wydawane będą stosowne zaświadczenia do ZUS, KRUS i innych instytucji.
  • Rekrutacja bez egzaminów, decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Dla osób uczestniczących w więcej niż jednym kursie są przewidziane zniżki.

Ramowy plan zajęć

Przedmiot

Etogram psa/kota. Komunikacja pies/kot – człowiek.

Wprowadzenie do psychologii. Elementy psychologii zwierząt.

Problemy behawioralne oczami właściciela. Zaburzenia zachowania.

Wywiad z właścicielem zwierzęcia. Współpraca z właścicielem zwierzęcia.

Terapie behawioralne. Terapie wspomagające, diety. Analiza przypadków.

Samokształcenie z materiałów otrzymanych od wykładowców.

Egzamin

RAZEM

LICZBA GODZIN

48

48

48

12

24

24

6

210

Prowadzący

Katarzyna Iwańczuk

Behawiorysta, Instruktor Szkolenia Psów, Wykładowca,Sędzia Rally Obedience, Instruktor Agility, Instruktor Handlingu, Trener Profilaktyki Pogryzień

Założycielka centrum szkolenia i terapii zwierząt towarzyszących Akademia Psorbona. Wykładowca kursu zawodowego Zoopsycholog. Członek Stowarzyszenia Behawiorystów i Trenerów COAPE, Polskiego Towarzystwa Etologicznego oraz Stowarzyszenia Rally Obedience. Ekspert TV Puls w dziedzinie kynologii oraz felinologii. Inicjatorka i organizatorka wielu akcji charytatywnych mających na celu poprawę bytu bezdomnych zwierząt m.in. „STOP!KLATKA”, „Wyszkol Burka”, „Kup gryzaka dla zwierzaka”. Prowadzi terapie zachowań zwierząt towarzyszących, szkolenia psów oraz autorskie kursy i wykłady z zakresu kynologii oraz felinologii. Współpracuje z Fundacją Azylu pod Psim Aniołem m.in. w zakresie rozwiązywania problemów z zachowaniem u psów i kotów oraz szkolenia psów do adopcji, a także z Fundacją VIVA! jako behawiorysta programu Adopciaki.pl.

W życiu prywatnym towarzyszą jej:

– „Szyszka” Berneński Pies Pasterski,

– “Mop” o mało co West Highland White Terrier oraz jamniczy pies “Zozu”

Dr n. wet. Jagna Kudła

Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie. Od 2005r., po ukończeniu kursu European School for Advanced Veterinary Studies “Behavioural Medicine I”, w ramach ogólnej praktyki lekarskiej zajmuje się również terapią zaburzeń zachowania u psów i kotów.

Jest autorką pierwszej w Polsce pracy doktorskiej z dziedziny weterynaryjnej medycyny behawioralnej: „Przyczyny zachowań agresywnych u starych psów na podstawie badań w wybranych lecznicach i klinikach weterynaryjnych w Warszawie”. Wykładowca Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW oraz studiów podyplomowych: „Choroby psów i kotów”, a także “Pies w społeczeństwie – hodowla i zachowanie”. Aktywnie współpracuje z czasopismami weterynaryjnymi i o tematyce zwierzęcej, w których publikuje artykuły poświęcone zachowaniu psów i kotów. Członek Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt, Polskiego Towarzystwa Etologicznego i European Society of Veterinary Clinical Ethology (ESVCE), a także członek założyciel Stowarzyszenia Weterynaryjnej Medycyny Behawioralnej. Współpracuje również z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się pomocą bezdomnym psom i kotom oraz dobrostanem zwierząt.

Maria Habrowska

mgr tech. wet.; behawiorysta.

Od 2010r. prowadzi praktykę behawioralną psów i kotów.
Wykładowca i współautor studiów podyplomowych: "Studium Kot: Zachowania prawidłowe i zaburzenia behawioralne" na UW,
Członek Polskiego Towarzystwa Etologicznego i European Society of Veterinary Clinical Ethology (ESVCE), a także członek założyciel Stowarzyszenia Weterynaryjnej Medycyny Behawioralnej.
Certyfikowany członek International Association of Animal Behavior Consultants.

Trzy warianty cenowe

1700 zł

4 dogodne raty

3300 zł

2 dogodne raty

6500 zł

Opłata jednorazowa